Statistisk sentralbyrå SSB

Varehandel, omsetningsindeks. 4. kvartal 2009. Foreløpige tall

Pressemelding   •   feb 25, 2010 10:07 CET

Mindre engroshandel

Etter flere års vekst omsatte engroshandelsbedriftene for nærmere 8 prosent mindre i 2009 enn i 2008.

Omsetningen for bedrifter innenfor handel og reparasjon av motorvogner gikk
også ned i samme periode, med snaut 7 prosent. Dermed fortsatte nedgangen
som gjorde seg gjeldende i perioden 2007-2008, for disse bedriftene. Dette
til tross for en oppgang i de siste to kvartalene i 2009 sammenlignet med
samme periode i 2008.

[Figur: Varehandel, omsetningsindeks. Ujustert. 2005=100. 1. kvartal
2005-4. kvartal 2009]

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for
næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 26. februar vil det foreligge
termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall
under tidligere publisert.

[Tabell: Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100]


http://www.ssb.no/vroms/