Statistisk sentralbyrå SSB

Varehandel, omsetningsstatistikk, 5. termin 2009: God høst for bilsalget

Pressemelding   •   feb 26, 2010 10:05 CET

Bedrifter som driver detaljhandel med motorvogner, økte omsetningen i september og oktober (5. termin) i fjor med 1,1 milliarder kroner sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en vekst på 10,0 prosent.

Til tross for vekst de to siste terminene var omsetningen innenfor
detaljhandel med motorvogner 6,8 prosent lavere hvis man sammenligner
perioden januar-oktober 2009 med tilvarende tidsrom året før.

Totalt omsatte bedriftene som selger og reparerer motorvogner, for 125,6 milliarder de ti første månedene i fjor. Sammenlignet med samme periode i 2008 er dette en nedgang på 12,2 milliarder kroner, eller 8,9 prosent.

Engroshandelen ned 12 milliarder

Omsetningen til bedrifter innenfor næringen engroshandel gikk ned med 12 milliarder kroner, eller 8,3 prosent, i 5. termin 2009 sett i forhold til
samme termin året før. Totalt omsatte engroshandelsbedriftene for nesten 609 milliarder de ti første månedene i 2009, en nedgang på 49,8 milliarder, eller 7,6 prosent, fra samme periode i 2008.

Detaljhandelen økte med 1,7 milliarder

Fra 5. termin 2008 til 5. termin 2009 økte detaljhandelen unntatt handel
med motorvogner omsetningen med 1,7 milliarder, eller 2,7 prosent. Størst vekst hadde butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler. I disse forretningene økte omsetningen med 1,5 milliarder kroner, eller 6,7 prosent. Bensinstasjonene hadde derimot en omsetningsnedgang i denne perioden på 750 millioner kroner, eller vel 9,5 prosent.

Fra januar til oktober 2009 økte detaljhandelsbedriftene omsetningen med 2,1 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode året før. Totalt omsatte disse butikkene for nesten 310 milliarder kroner de ti første månedene i 2009.


http://www.ssb.no/vroms/