Statistisk sentralbyrå SSB

Varekonsumindeksen, desember 2009 Vekst i varekonsumet i desember

Pressemelding   •   feb 01, 2010 10:04 CET

Husholdningenes varekonsum økte med 2,1 prosent fra november til desember 2009, ifølge sesongjusterte tall. Halvparten av veksten kan forklares med bilkjøp og elektrisitetsforbruk.

En kald desember medførte at forbruket av elektrisitet og brensel sesongjustert var 6,6 prosent høyere enn måneden før.

Det har ellers vært en klar vekst i kjøp av biler siden februar 2009. Fra november til desember var økningen på nærmere 10 prosent. Drivstofforbruket falt imidlertid noe slik at samlet sett økte konsumet av biler og drivstoff m.v. med 5,3 prosent.

 

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk økte også fra november til desember. Oppgangen, som var på 1,2 prosent, må imidlertid ses i sammenheng med historisk sett lave novembertall. Konsumet av varer i gruppen ”andre varer” økte med 1,1 prosent. Kjøp av klær og sko og andre personlige varer forklarer hele denne oppgangen, mens varige konsumgoder som møbler og hvitevarer dempet veksten.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 5,5 prosent høyere i desember 2009 enn i samme måned året før.

Varekonsumindeks, desember 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Desember 2008-desember 2009.

Tabell: http://www.ssb.no/vki/