Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Varsel om overtredelsesgebyr til seks nettselskaper

Pressemelding   •   sep 13, 2010 09:30 CEST

NVE sender ut varsel om overtredelsesgebyr til seks nettselskaper fordi vi mener det er sannsynlig at de har gitt uriktige opplysninger da de bekreftet oppfyllelse av vedtaket om utarbeidelse av planverk for kraftrasjonering. Revisjon av selskapenes planverk for kraftrasjonering har avdekket til dels store mangler.
Selskapene har fått frist til 1. oktober 2010 med å uttale seg om saken.
- Kraftrasjonering setter store samfunnsøkonomiske verdier på spill sammen med innbyggernes velbefinnende og helse. Derfor er det også ytterst viktig at planverket er på plass i forkant av en eventuell rasjoneringssituasjon, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.
NVE har i løpet av høsten 2009 og våren 2010 gjennomført revisjon av ti nettselskapers planverk for kraftrasjonering basert på NVEs vedtak datert 6. november 2006 ”Innhold i planverket for kraftrasjonering – Nytt vedtak”. Alle avvik som ble oppdaget under revisjonen er pålagt rettet innen 1. oktober 2010.
Alle de ti reviderte nettselskapene har tidligere gitt bekreftelse på å ha oppfylt vedtaket om utarbeidelse av planverk for kraftrasjonering. For seks av selskapene var planverket for kraftrasjonering i en slik forfatning at selskapene har, eller burde ha visst, at planverket ikke oppfylte vedtaket. NVE mener derfor at det er sannsynlig at de seks selskapene bevisst eller uaktsomt har avgitt uriktige opplysninger til rasjoneringsmyndigheten (NVE). Rasjoneringsmyndigheten har ansvaret for å koordinere innsatsen ved en kraftrasjonering og er avhengig av å kjenne beredskapsnivået hos nettselskapene.
- Vi betrakter det som svært alvorlig å avgi uriktige opplysninger, og avventer nå selskapenes uttalelser om saken, sier Aas.

Kontaktperson:
Overingeniør Lars Andreas Eriksson, tlf. 22 95 98 24