Nyhetstips

Veden berger Norge gjennom kuldeperioden

Pressemelding   •   jan 08, 2010 10:05 CET

Uten vedfyringen ville strømnettet kollapset.
-Den langvarige hardkulden over store deler av landet har dokumentert hvor viktig vedovner og vedfyring er i Norge. Til tross for statlige støtteordninger og intens markedsføring av oppvarmingssystemer som luft til luft varmepumper og pelletsovner, er det ved og vedfyring som virkelig monner under den langvarige kuldeperioden. Det sier fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved.
-Heldigvis var det svært mange husholdninger som kjøpte inn ved i høst og som derved har god varmeberedskap. Og dagens situasjon kan nok være en liten påminnelse om at vedkundene helst bør kjøpe inn veden i god tid for vinteren setter inn. Men i tillegg jobber nå vedprodusentene nesten døgnet rundt for å møte etterspørselen, sier han.
Norsk Ved er et interesseforum for vedprodusenter med ca 4000 medlemmer. I mange, mange år har forumet jobbet for å få fram vedens store betydning som en svært varmeeffektiv, enkel og klimavennlig oppvarmingsmetode. Norsk Ved har også argumentert for at varmeberedskap bør være meget viktig når husholdningene skal velge oppvarmingssystem. I motsetning til både pelletsovner og varmepumper er vedovner fullstendig uavhengig av elektrisitet. Og vedovnene gir energi både til oppvarming og matlaging hvis elektrisitetsforsyningen skulle svikte.
Men det er pelletsovner og varmepumper som myndighetene velger å gi statlig støtte, ikke nye reintbrennende og varmeeffektive vedovner. Det betyr at man da nedprioriterer ved og vedfyring, og ikke minst varmeberedskap i tilfelle strømbrudd etc. Men, i den langvarige kuldeperioden vi nå er inne i, roper alle på ved. De som har investert i luft til luft varmepumper oppdager at effekten blir alt for liten, eller borte, når kulda går under 10 minusgrader. Og oppfordringene fra sentrale aktører innen energiforsyningen i Norge er temmelig klare:
-Fyr med ved, uttaler konsernsjef i Statnet Aukne Lont.

–Fyr med ved, oppfordrer Nils Kristian Nakstad, direktør for det statlige energiforetaket Enova

–Reduser strømforbruket hvis du har mulighet for å fyre med ved, sier informasjonssjef i netteselskapet EB, Kjell Nilsen, etter et strømbrudd i nettselskapets leveringsområde pga overbelastning.

Onsdag 6. januar sto strømledningene og ”dirret” i Norge. Mellom kl 8 og 9 om morgenen ble det satt ny forbruksrekord i vinterlandet vårt med 23 958 MWh. Men når hardkulda slår slik til over landet, er det heldigvis fyr i svært mange av landets ca 1,2 millioner ovner. Det bidrar i stor grad til å dempe belastningen på elektrisitetsnettet vårt.
-Dersom man i en tenkt situasjon forutsetter at vedfyringen da hadde bortfalt, ville elektrisitetsnettet vårt kollapset, uttaler leder av landssentralen i Statnett Tom Tellefsen til Norsk Ved.
-Dette understreker hvor viktig vedfyringen er i Norge, sier fagsjef Stranna Larsen.
-Og dagens situasjon bør sende noen kraftige signaler til myndighetene. Det er et stort samfunnsmessig behov for å legge forholdene bedre til rette slik at rammebetingelsene for vedproduksjon og bruk av ved blir minst like gode som for andre energibærere.
Tekst til bilder:
Jøtul F-474. Vedovner utvikler svært mye varme og sørger for god varmekomfort også under kuldeperioder slik vi opplever det nå. Foto: Jøtul AS
7658. Norsk Ved oppfordrer vedkundene til å ha vinterens vedforsyning på plass tidlig om høsten. Da har man varmeberedskap for hele vinteren, både under strømbrudd og harde kuldeperioder. Foto: Norsk Ved
Bjørkeved. Tørr og fin bjørkeved utvikler mye varme, og bidrar raskt til oppvarming.

Eventuelle henvendelser om denne pressemeldingen kan rettes til;

Fagsjef Øyvind Stranna Larsen
Norsk Ved
Tlf 32 76 70 22
480 96 833