Samferdselsdepartementet

Vegtransport: Nye regler for teknisk inspeksjon av fartsskrivere

Pressemelding   •   jun 17, 2011 10:18 CEST

Alle fartsskrivere som er installert i kjøretøy og som brukes til å registrere kjøre- og hviletid, skal gjennomgå en teknisk inspeksjon minst en gang i løpet av to år etter siste inspeksjon.

Dette går fram av forskriftsendringer som er fastsatt av Samferdselsdepartementet, med virkning fra 25. juni 2011.

Etter tidligere regler og praksis skulle analoge fartsskrivere inspiseres minst hvert sjette år, mens det for digitale fartsskrivere var krav om inspeksjon minst en gang i løpet av to år.  Forskriftsendringen betyr dermed at det blir like regler for analoge og digitale fartsskrivere.

Regelverket har også fått inn en henvisning til to nye EU-forordninger, som blant annet  fastsetter lengste frist for nedlasting av data fra både sjåførkort (fartsskriverkort) og fartsskriver. Praksis og retningslinjer i Norge er fra før i tråd med EU-forordningene.

Endringene i regelverket bygger blant annet på erfaringer som er gjort etter innføring av digitale fartsskrivere. 

Mer informasjon: