Veidekke ASA

Veidekke bygger ny motorveiparsell ved Stockholm

Pressemelding   •   des 15, 2009 10:53 CET

Veidekke Entreprenad AB, region Anläggning Öst, har fått i oppdrag av Vägverket å bygge ny motorveiparsell med tilhørende flerplanskryss ved Rinkeby. Oppdraget, som har en verdi på SEK 319 millioner, er en del av Vägverkets arbeid med E18, Stockholms vestre innfartsåre.

Veistrekningen mellom Hjulsta og Kista er i dag ulykkesbelastet, og veiens dårlige kapasitet fører til lange køer i rushtrafikken. På enkelte steder av veistrekningen er det registrert så mange som 50 000 kjøretøyer i døgnet.

Arbeidet med det nye krysset ved Rinkeby starter i januar 2010 og fullføres i 2013. Oppdraget omfatter grunn- og brobyggingsarbeider og utføres på og ved siden av eksisterende E18 og berørte veier i anleggsområdet.

- Vi er svært glad for oppdraget! Vi har tidligere i år fått Vägverkets tillit med forberedende arbeid for å muliggjøre ombyggingen av nåværende E18 mellom Hjulsta og Rinkeby. Når vi nå får flere oppdrag i den omfattende opprustningen av veistrekningen er gledelig og må betraktes som et bevis på at Vägverket har tiltro til oss som entreprenør, sier avdelingsleder Marcus Nilsson.

For mer informasjon, kontakt:
Marcus Nilsson, avdelingsleder, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst,
Tlf: +46 8 635 94 06

Per Brinck, regionssjef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst,
Tlf: +46 8 635 61 57

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,5 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, utfører vei- og anleggsarbeid i i Stockholm/Mälardalen, samt større anleggsoppdrag innenfor infrastruktur i mellom-Sverige og Norrland. Foretaket har kompetanse innefor underjordiske oppdrag, f.eks. vei- og jernbanetuneller, samt kraftverk- og industrianlegg, broer, havner, kaier, vei- og utviklingsarbeid.