Veidekke ASA

Veidekke og Hochtief skrev milliardkontrakt

Pressemelding   •   mar 13, 2012 20:50 CET

For å sørge for en helhetlig planlegging og utbygging av veg og bane langs Mjøsa, har Statens vegvesen og Jernbaneverket dannet Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Det skal totalt bygges 21,5 km firefelts motorveg og 16,8 km dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa. Dette er delt opp i tre delstrekninger. Kontrakten på den midtre delstrekningen skal utføres av Veidekke (60 %) og Hochtief (40 %) i arbeidsfellesskap. Ut fra avtalen med Hochtief vil regnskapsføringen mest sannsynlig bli etter egekapitalmetoden.

Oppdraget består blant annet av:

  • Ca. 5,6 km firefelts E6, inkludert Morskogstunnelen på 2,3 km
  • Ca. 6,8 km dobbeltsporet jernbane, inkludert Ulvintunnelen på 3,9 km og Morstuatunnelen på 200 m
  • 6 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg)

Arbeidene starter opp i april måned. Den nye veien skal stå klar til bruk i oktober 2014 og ny dobbeltsporet jernbane høsten 2015.

Mer informasjon om prosjektet: www.e6-dovrebanen.no/Prosjektet 

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Nils Brødsjø, Veidekke Entreprenør, tlf 951 36 576, nils.brodsjo@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Byggeleder Elin Hermanstad Havik, Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, tlf 48 11 85 40, eliher@vegvesen.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.