Veidekke ASA

Veidekke skal utbedre E105 i Finnmark

Pressemelding   •   sep 05, 2014 08:51 CEST

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å utbedre 5,5 kilometer av Europavei 105 sør for Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Oppdraget er verdt 269 millioner kroner ekskl. mva.

Strekningen som skal utbedres går mellom Bjørkheim og Elvenes i Sør-Varanger på det som er eneste riksveiforbindelse mellom Norge og Russland. Veidekke skal oppgradere 3,2 kilometer av dagens trasé, mens 2,2 kilometer skal legges i en helt ny trasé inkludert en tunnel på 690 meter. Der vegen følger nåværende trasé blir det lagt gang/ sykkelveg parallelt med kjørebanen. På resten av strekningen kan myke trafikanter bruke nåværende E105 som vil bli degradert til kommunal veg.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Vi får bruk for vår samlede kompetanse innenfor samferdsel, og vi skal drive masseforflytting i stor skala. Et slikt oppdrag betyr mye for Veidekkes virksomhet i Nord-Norge, og for våre mange samarbeidspartnere og leverandører, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.

Arbeidene starter opp i september, og skal være ferdigstilt innen september 2016.

Pressefoto: Distriktsleder Ronny Robertsen

For mer informasjon kontakt:

Distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke, tlf 97 98 30 84, ronny.robertsen@veidekke.no

Prosjektleder Kåre Ramberg i Vegvesenet, tlf 97 64 81 13, kaare.ramberg@vegvesen.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no


Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.