Veidekke ASA

Veidekke skrev riksvei 2-kontrakt

Pressemelding   •   aug 10, 2011 16:47 CEST

Riksveg 2 skal rustes opp til firefelts vei mellom Kløfta og Kongsvinger. Nå er det den 17 kilometer lange strekningen mellom Kongsvinger og Slomarka som står for tur, og denne utbyggingen er delt inn i tre entrepriser. Avtalen med Veidekke omfatter bygging av en 4,6 km lang parsell mellom Kurudsand og Gulli i Kongsvinger kommune.

Den nye strekningen blir lagt i en ny trasé på sørsiden av Glomma. Vegen får med sine fire felt en bredde på 16,5 meter, inkludert midtdeler med rekkverk og veiskuldrene. Anleggsstart er planlagt i november, og arbeidene skal være ferdigstilt innen første november 2013.

Mer informasjon om utbyggingen av riksvei 2: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Rv2

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.