Statens landbruksforvaltning, SLF

Veien til bedre pløying

Pressemelding   •   des 09, 2009 16:04 CET

Riktig jordarbeiding er viktig for å ha kontroll på ugrassituasjonen i økologisk landbruk. Jordarbeiding må utføres med metoder og til tider som er mest mulig skånsom for jorda. Høgskolen i Hedmark har nå utgitt en veileder til hjelp for rådgivere og gårdbrukere.

Heftet "Veien til bedre pløying" anbefales av høgskolen for alle gårdbrukere, fordi utstyr, vedlikehold og innstilling i hovedsak er det samme om en har stor eller liten plog.

Les mer i "Veien til bedre pløying"

All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er viktig for å få optimal effekt mot rot-ugras. Pløying legger grunnlag for så-bedet og er i seg selv et ugrastiltak når plogen har riktig utstyr og er riktig innstilt.

Riktig pløying slik at det er fullstendig gjennomskjæring, at alle velter er like brede og høye osv., er viktig for at alle etterfølgende arbeidsoperasjoner som slodding, harving og såing og senere ugrasharving og radrensing, skal bli optimal. Pløyinga må utføres når jorda er lagelig for å redusere faren for jordpakking. Det er viktig å velge mellom høst eller vårpløying ut i fra faren for erosjon.

Utviklingsprosjekt i økologisk landbruk
Forfatter har i all hovedsak vært Kjell Mangerud, tidligere 1.amanuensis ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad.  Kari Bysveen har lest gjennom manuskriptet. Heftet har fått støtte fra Statens landbruksforvaltning (SLF) via prosjektet "Jordarbeiding og jordarbeidingsutstyr", som Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad, hadde i 2009.

Les mer om utviklingstiltak innen økologisk landbruk hos SLF