Forum for offentlige anskaffelser

Veiledning i universell utforming for offentlige anskaffelser av reiser

Pressemelding   •   sep 29, 2014 11:17 CEST

Nå foreligger en elektronisk veiledning til bruk for innkjøpere i og leverandører til det offentlige som skal følge opp kravene til universell utforming i reisekjeden. Veiledningen er utarbeidet av Standard Norge og finansiert av Samferdselsdepartementet. Det er blitt et omfattende oppslagsverk i alt som angår universell utforming knyttet til reisekjeden. Veiledningen fins på nettstedet reisekjeden.no, og er også for f.eks. produsenter av transportrelatert materiell og interesseorganisasjoner. Nettstedet tilbyr informasjon om transportalternativer og informasjon om tilgjengelighet på de ulike leddene som reisekjeden består av og som en reisende vil forholde seg til under reisen. Dette kan være alt fra IKT og informasjonsformidling; reisen til og fra stasjoner og flyplasser (uteområder, veier); eventuelle opphold på stasjoner, holdeplasser (infrastruktur); billettering (selvbetjeningsautomater) og til selve transportmiddelet (buss, tog, fly, båt og ferge).

For kollektivtransport består reisekjeden av mange ledd og et brudd i kjeden innebærer at ett eller flere elementer i kjeden ikke blir tilgjengelig, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne.


Les mer.... http://www.foa.no/blog/files/326e998479ab7f504c626ae97c81661f-552.html#unique-entry-id-552