Statistisk sentralbyrå SSB

Veitrafikkulykker med personskade, januar 2010

Pressemelding   •   feb 15, 2010 10:24 CET

Færre hardt skadde i januar

[Figur: Personer drept. Januar. 2001-2010]

[Figur: Personer hardt skadd. Januar. 2001-2010]

Foreløpige tall fra politiet viser at 27 personer ble hardt skadd og 19 personer omkom i januar. I alt ble det registrert 394 ulykker med personskade.

Gjennomsnittet for januar de siste ti årene er 64 hardt skadde og 21 drepte. I januar 2009 ble 59 personer hardt skadd, mens 18 personer omkom.

Av de omkomne i januar i år var det 12 menn og 7 kvinner. 13 av disse var bilførere, 4 var bilpassasjerer, 1 fotgjenger og 1 akende.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 30 prosent av personene som har blitt skadd i
trafikken i januar 2010 hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.


http://www.ssb.no/vtu/