Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Velferds- og migrasjonsutvalgets utredning på høring

Pressemelding   •   jun 03, 2011 10:01 CEST

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet følger opp utredningen og forslagene til Velferds- og migrasjonsutvalget. Utvalgets utredning er i dag sendt på høring med høringsfrist 15. september.

Velferds- og migrasjonsutvalgets leder Grete Brochmann, overrakte 10. mai 2011 utredningen ”Velferd og Migrasjon. Den norske modellens framtid” til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Utvalget fremmer i utredningen forslag for å gjøre velferdsstaten og arbeidslivet mer robust til å takle økt migrasjon. Tiltakene spenner over innvandringspolitikk, arbeidslivs- og integreringspolitikk og generell velferdspolitikk.

– Det er viktig at vi får en debatt om innvandring og integrering basert på fakta. Den nye kunnskapen fra velferds- og migrasjonsutvalget er både nyttig og viktig. Utredningen og høringsinstansenes innspill skal regjeringen bruke for å vurdere hvordan vi best kan sikre en god velferds- og integreringspolitikk, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Les høringsbrevet fra velferds- og migrasjonsutvalget  her