Teknisk museum

Velkommen til åpningen av astroamfiet på Teknisk museum!

Pressemelding   •   sep 21, 2010 10:28 CEST

Astronauten Christer Fuglesang åpner Vitensenteret på Teknisk  museum sitt interaktive Astroamfi 23. september kl. 14. Reis på bare noen sekunder fra Oslo, ut gjennom vårt solsystem, gjennom vår galakse og videre utover til kanten av det kjente universet, og tilbake.

BESØK PLANETER
"Reis" ut i universet ved hjelp av avansert datateknologi! Åtte reisemål i rommet venter, og du bestemmer selv hvor du vil dra. Hva med å besøke en romstasjon eller en planet? Fly rundt og zoom inn!

NORDLYS
En halvsirkulær vegg gir en unik opplevelse av å omsluttes av universet. Du kan oppleve nordlys, årstidene, sol- og måneformørkelse i tillegg til å kunne sjekke ut størrelser og avstander i verdensrommet.

SATELITTDATA
Programmet er koblet mot nettet og henter reelle satellittdata om jordkloden om for eksempel  befolkningskonsentrasjoner, havtemperaturer, avskoging, vulkanske aktiviteter osv.  Ved hjelp av satellittdataene, kan det i tillegg lages programmer som tar for seg klima- og samfunnsrelaterte utfordringer på vår egen planet.

Etter hvert som planeter utenfor vårt eget solsystem oppdages (såkalte eksoplaneter), vil disse også automatisk hentes inn i programmet. Det tekniske systemet, UniView, er utviklet av det svenske firmaet SCISS. Programmet benyttes på planetarier og vitensentre verden rundt.

UNDERVISNING OG FORESTILLINGER
I astroamfiet blir det undervisning i astronomi for skoleklasser, forestillinger for helge- og feriebesøkende og spesialforestillinger for turister. Det er tribuneplass til rundt 20. Maksimal kapasitet er 30-35 personer. Undervisningsprogrammene i astroamfiet tar for seg alle deler av lærerplanmålene i astronomi. Elevene skal bli kjent med vårt eget solsystem og jorda, samt det ytre verdensrom.

Forskning og teknologi knyttet til verdensrommet skal også berøres. Emnet egner seg til å trekke inn framtidsperspektiver. Målgruppen for undervisningen er i første omgang ungdomsskoleekever, men programmet så avansert at det andre steder også brukes i undervisning helt opp på universitetsnivå. Rose planetarium ved Natural History Museum i New York står bak den faglige kvalitetssikringen av innholdet. Der bruker også astronomiforskere dette programmet i sin forskning.

For spørsmål vedrørende AstroAmfiet, ta kontakt med leder for Vitensenteret: Jan Alfred Andersson, tlf. 41 85 92 92
For mer informasjon om undervisningsoppleggene, se Skoletjenestens nettsider, www.tekniskmuseum.no


Program torsdag 23. september 2010
kl. 14.05: Museumsdirektør Hans Weinberger ønsker velkommen, og forteller om Astroamfiet
kl. 14.10: Christer Fuglesang innleder om betydningen av nysgjerrigheten på verdensrommet for å stimulere til generell interesse for naturvitenskap og teknikk.
kl. 14.20: Elever fra Marienlyst skole og Hundsund grendesenter stiller Christer Fuglesang noen av de spørsmålene de ikke rakk under kontakten med astronauten på romstasjonen ISS.
kl. 14.41: Christer Fuglesang åpner astroamfiet
kl. 14.45: Noen utvalgte gjester får en demonstrasjon i astroamfiet ved SCISS (den svenske software utvikleren). Enkel servering for andre gjester.
kl. 15.00: Andre gjester får demonstrasjon i astroamfiet
kl. 15.15: Christer Fuglesang med følge forlater NTM

Elever fra Marienlyst skole i Oslo og Hundsund grendesenter på Fornebu er til stede under åpningen. Dette er de samme elevene som var med på live samtalen med den Internasjonale romstasjonen 11. september. I tillegg er representanter for blant annet Norsk romsenter, NAROM, Naturfagsenteret, astrofysisk Institutt UIO, samt Vitensenterets og museets samarbeidspartnere invitert.
Alle er velkommen til åpningen!


Med vennlig hilsen

Camilla Marie Klevstrand
kommunikasjonsrådgiver
Norsk teknisk museum
tlf: 22 79 60 22
mob: 975 08 738
http://www.tekniskmuseum.no

Følg Teknisk museum på Facebook, Twitter, Underskog og Origo!