e-BusinessForum

Velkommen til e-BusinessForum 13. November 2013 i Oslo!

Pressemelding   •   aug 15, 2013 17:09 CEST

En nettverksdag der vi 13. November i Oslo utveksler erfaringer om og diskuterer fremtidens forretningsrelasjoner, forretningsprosesser og transaksjoner

I år fokuserer EBF Norge på Performance Measurement sett fra et end-to-end-perspektiv mellom kjøper og leverandør. Vi diskuterer fremtidens forretningsrelasjoner, forretningsprosesser og transaksjoner. Vi bryter ned dagen i sammenhengende delprosesser som:

RISIKOSTYRING
LEVERANDØR- OG KUNDEADMINISTRERING
PROSESSHÅNDTERING
MENNESKE OG ORGANISASJON
VIRKSOMHETSSYSTEM OG PROSESSER

Vi diskuterer både interne og eksterne relasjoner og prosesser og hvordan disse henger sammen.
Denne dagen er rettet mot CFO, CPO, CIO og andre med ansvar for å utvikle hele og deler av det vi kaller ende-til-ende-prosesser mellom kjøpere og leverandør.

Velkommen!

EBG e-BusinessGuide er et uavhengig nordisk nettverk som har spesialisert seg på å føre diskusjoner rundt transaksjonsintensive forretningsprosesser som angår innkjøp, ordre, faktura og betaling. Som en av få bedrifter samler vi noen ganger per år mennesker fra ulike funksjoner for å diskutere utfordringer og muligheter til å effektivisere transaksjoner og prosesser.