Nordea

Velkommen til Nordeas ordinære generalforsamling 25. mars 2010

Pressemelding   •   feb 18, 2010 18:13 CET

Styret i Nordea Bank AB (publ) innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 25. mars 2010 kl.  13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Stockholm, i henhold til vedlagte innkalling.

Innkallelsen offentliggjøres 23. februar i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet og Post- och Inrikes Tidningar. Opplysninger om generalforsamlingen offentliggjøres også i Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Helsingin Sanomat og Hufvudstadsbladet.

Innkallelsen ligger på www.nordea.com.

For mer informasjon:
Jan Larsson, leder av Group Identity and Communications, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 80
Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).