Finansdepartementet Norge

Vellykket arbeid mot skatteparadis

Pressemelding   •   des 04, 2009 12:45 CET

Norge og Norden har nå undertegnet åtte informasjonsutvekslingsavtaler med såkalte ”skatteparadis”, og skal undertegne ytterligere syv avtaler de neste to månedene. Forhandlinger med Bahamas ble sluttfort forrige uke.

- Dette nordiske samarbeidet har vært en suksesshistorie siden oppstart, sier finansminister Sigbjørn Johnsen, som i dag skal orientere om arbeidet på nordisk finansministermøte i København.

De nordiske landene har de senere årene samarbeidet om å forhandle frem avtaler om informasjonsutveksling i skattesaker med land som har hemmeligholds lovgivning. Forrige uke ble forhandlingene med Bahamas avsluttet, den siste i rekken av flere.

- Å få på plass disse avtalene er svært viktig i arbeidet med å stanse norske skattytere som prøver å skjule kapitalplasseringer og inntekter for skattemyndighetene, sier Johnsen.

Informasjonsutvekslingsavtalene gir skattemyndighetene tilgang til informasjon om personer som forsøker å unngå å betale skatt på inntekter og kapitalinvesteringer og de bidrar til å avsløre inntekter som ikke er rapportert i hjemlandet. Trykket fra G20 og OECD har medført at skatteparadisenes forhandlingsvillighet har økt dramatisk det seneste året.

I tillegg til de åtte avtalene som allerede er signert, skal ytterligere syv avtaler signeres i løpet av de to neste månedene og Norden er også i avslutningsfasen i forhandlingene med elleve andre stater om informasjonsutvekslingsavtale. Målet er å inngå slike avtaler med alle de 38 statene som har avgitt erklæring til OECD om at de er villige til å inngå en avtale om informasjonsutveksling.

Norden har underskrevet informasjonsutvekslingsavtale med følgende stater: Jersey, Guernsey, Isle of Man, Cayman Islands, Bermuda, British Virgin Islands, Aruba og De Nederlandske Antiller.

Det legges opp til at følgende informasjonsutvekslingsavtaler skal undertegnes i nærmeste fremtid: Gibraltar, Samoa, Cook Islands, Turks & Caicos Islands, Anguilla, San Marino og Andorra. Avtaleutkast med Mauritius og Bahamas er ferdig forhandlet og vil bli undertegnet tidlig neste år.

Se egen temaside om det nordiske prosjektet mot skatteparadis.