DiaGenic ASA

Vellykket Rettet Emisjon på NOK 70 millioner

Pressemelding   •   okt 07, 2010 09:49 CEST

 

Det vises til børsmelding datert 15. september 2010 vedrørende engasjement av DnB NOR Markets som finansiell rådgiver i forbindelse med Selskapets egenkapitalfinansiering.

DiaGenic har som ledd i Selskapets langsiktige finansiering gjennomført en betinget rettet emisjon på NOK 70 millioner mot eksisterende og nye investorer (”Rettet Emisjon”) basert på en bookbuilding prosess.

Hensikten med kapitalforhøyelsen er å finansiere selskapets driftskostnader og sikre finansiell styrke for å oppnå viktige milepæler frem til H2 2012, hvor Selskapet forventer at Selskapets kontantstrøm ikke lenger vil være negativ.

Den Rettede Emisjonen ble overtegnet ca. 1.4 ganger. Tegningskursen i den Rettede Emisjonen er fastsatt til NOK 0,50 per aksje, og brutto emisjonsproveny vil således være NOK 70 millioner.

Den Rettede Emisjonen tilsvarer ca 67 % av utestående aksjer i selskapet. Ved registrering av kapitalforhøyelsen vil totalt antall aksjer i DiaGenic øke fra 70 236 520 til 210 236 520 aksjer, hver med pålydende på NOK 0,05 per aksje. Aksjekapitalen vil ved registrering av kapitalforhøyelsen øke fra NOK 3 511 826 til NOK 10 511 826. Aksjer som utstedes i den Rettede Emisjonen forventes levert til tegnernes VPS-kontoer rundt 3. november 2010, forutsatt at nødvendig prospekt er godkjent og offentliggjort, samt at registrering av den Rettede Emisjonen i Foretaksregisteret er gjennomført.

Av hensyn til likebehandling av aksjonærene har styret i DiaGenic besluttet å foreslå en etterfølgende emisjon (”Reparasjonsemisjon”) rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke deltok i den Rettede Emisjonen. I Reparasjonsemisjonen vil det bli foreslått utstedt opp til 60 millioner aksjer til NOK 0,50 per aksje rettet mot Selskapets aksjonærer per 6. oktober 2010 som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen. For Reparasjonsemisjonen vil det bli foreslått å utstede omsettelige tegningsretter som søkes børsnotert.

Den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen er betinget av nødvendige vedtak i generalsforsamlingen. Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 29. oktober 2010 med forslag om å vedta den Rettede Emisjonen og reparasjonsemisjonen. Reparasjonsemisjonen er forventet gjennomført i månedsskifte november/desember 2010.

Aksjene i DiaGenic handles uten retten til å delta i Reparasjonsemisjonen fra og med i dag den 7. oktober 2010 (ex-dato).

DnB NOR Markets er tilrettelegger i den Rettede Emisjonen og i Reparasjonsemisjon.

 

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

 

Henrik Lund (styreleder), mobil +47 909 71 219

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.