Universum Norge

Verdens mest attraktive arbeidsgivere

Pressemelding   •   sep 23, 2014 14:27 CEST

Tirsdag 23. august slapp det verdensledende employer branding-selskapet Universum 2014-rangeringen over verdens mest attraktive arbeidsgivere. Basert på nasjonale studentundersøkelser besvart av over 200.000 økonomi- og teknologistudenter i verdens tolv største økonomier, avslører rangeringen World’s Most Attractive Employers drømmearbeidsgiverne til dagens unge talenter.

Over hele verden er generasjon Y i økende grad opptatt av kreativt og vennlig arbeidsmiljø

Når de blir spurt om hvilke egenskaper som gjør en arbeidsgiver attraktiv, svarer studenter over hele verden at de ønsker å jobbe i et kreativt og vennlig arbeidsmiljø. For teknologistudenter globalt er egenskapen «et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø» den mest ettertraktede egenskapen, til og med over høy startlønn og muligheter for å bli leder. For økonomistudenter er dette også viktig, men ikke like viktig som for teknologistudentene.

«Vi ser dette som en indikasjon på at denne generasjonen, uansett hvor de er fra, har et annet syn på karriere enn tidligere generasjoner,» kommenterer Carlo Duraturo i Universum Norge.  «Vi har i flere år sett at jobb og privatliv blir tettere sammenfiltret. Studenter i dag ser ikke på de to som så adskilt som vi har gjort tidligere, og de vet at jobben deres kommer til å spille en stor rolle i livet. Derfor ønsker de å å jobbe i et godt arbeidsmiljø – og arbeidsgivere må ta ta utfordringen og gjøre
det til en prioritet å investere i arbeidsmiljøet.»

Studenter i Asia er mer opptatt av lønn og muligheter for forfremmelse

Når vi ber studentene om å veie viktigheten av fire kategorier – arbeidsgivers renommé og image, egenskaper ved stillingen, lønn og mulighet for forfremmelse, og mennesker og kultur – opp mot
hverandre, la studenter i Asia og Russland mer vekt på lønn og muligheter for forfremmelse enn studenter andre steder.

Mens den globale økonomien blir sterkere, søker økonomistudenter seg mot tradisjonelle bransjer

De siste tre årene har vi sett at at arbeidsgivere innen management consulting, revisjon og bank stadig har gjort det bedre på rangeringen. Når vi ser på de høyest rangerte arbeidsgiverne for
økonomistudenter i år, har bedrifter som de fire store innen revisjon og store globale banker gjort det ekstremt bra.

«Mange av disse tilbyr noen av de mest ettertraktede jobbene i disse markedene», forteller Duraturo. «Ved å tilby den rette kombinasjonen av en sterk bedriftskultur, mulighet for forfremmelse, opplæring og utvikling, samt den finansielle tryggheten økonomistudenter ønsker, blir de i økende grad sett på som de beste arbeidsgiverne.»

For teknologi- og IT-studenter er det software-selskapene som kaprer topplasseringene

Når de leter etter arbeidsplasser hvor de kan være kreative, blir teknologistudenter trukket mot arbeidsgivere i software-industrien. For eksempel var Google på førsteplass for disse studentene i seks av de tolv markedene og på andreplass i fire andre. Andre bransjer, som legemiddelbransjen, minker derimot i attraktivitet.

«Arbeidsgivere i software-industrien er selvfølgelig sterkt forbundet med den type arbeidsmiljø og bedriftskultur som disse studentene foretrekker,» forteller Duraturo. «Startup-kulturen som ofte
er assosiert med disse arbeidsgiverne er veldig attraktiv for mange studenter – og arbeidsgivere som ønsker å rekruttere teknologistudenter bør jobbe med å skape en sterk bedriftskultur.»

Her kan du se rangeringene av World’s Most Attractive Employers : http://universumglobal.com/rankings/world/

Om kåringen av verdens mest attraktive arbeidsgivere

Universums rangering World’s Most Attractive Employers (WMAE) er laget på bakgrunn av Universums nasjonale studentundersøkelser i verdens tolv største økonomier. Rangeringen inkluderer alle de arbeidsgivere som er i topp 90 % på drømmearbeidsgiverrangeringen i minst seks av de tolv markedene. Om en arbeidsgiver ikke er listet eller er utenfor topp 90 % i et marked, blir den tildelt en posisjon lik den siste i topp 90 % for det markedet.

Analyse- og konsulentbyrået Universum gjennomfører undersøkelser blant studenter og yrkesaktive hvor arbeidsmarkedet blir kartlagt