Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Verdens skolemelkdag 24.september - stadig færre elever drikker melk på skolen i Norge

Pressemelding   •   sep 23, 2014 07:45 CEST

Det er fortsatt nedgang i oppslutningen om skolemelk. På landsbasis velger 48 % av elevene i barneskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler å være med på skolemelkordningen, mens kun 9 % av elevene i rene ungdomsskoler gjør det samme. Dette er over 4 % nedgang i løpet av et skoleår. –Bekymringsfullt at barn og unge velger bort den næringsrike skolemelken, sier Ida Berg Hauge, daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Barn trenger et sunt og variert kosthold for å prestere optimalt både fysisk og mentalt gjennom en krevende skoledag og det er bred enighet i verden om at elever trenger skolemelk. I Norge får tilnærmet alle grunnskoler tilbud om skolemelk, og det er skolene selv som velger om de skal være med på ordningen eller ikke. Det er først og fremst barneskolene som velger å være med på ordningen.

Store forskjeller mellom fylkene

Over tid har oppslutning til skolemelkordningen flatet ut. På landsbasis ligger denne i år på 47,8 % og på 9 % for rene ungdomsskoler, mot fjorårets49,9 % og 12,3 %.

-Det er store forskjeller mellom fylkene i andelen elever som deltar i ordningen. Ser vi spesifikt på barneskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler så varierer andelen fra lave 34,5 % i Aust-Agder til 69,4 % i Sogn og Fjordane, forteller Berg Hauge i Melk.no.

Sammenlignet med forrige skoleår har det vært en nedgang i alle fylkene unntatt i Oslo. I Oslo er andelen omtrent uendret, men Oslo er fortsatt blant de dårligste fylkene når det gjelder oppslutning om skolemelken. Størst nedgang har det vært i Finnmark der andelen elever som deltar i skolemelkordningen har gått ned fra 43 til 38,4, en nedgang på hele 10,7 %.

La skolemelk være en av tre om dagen

Erfaringsmessig velger en del skolebarn bort både melk og matpakke fra femte klasse og oppover. Mye annen mat og drikke frister mer, og barna bestemmer også i større grad selv.

-Dette er bekymringsfullt når vi vet at barn og ungdom er i en alder hvor skjelettet vokser raskt, og barna trenger de næringsstoffene som melken bidrar med, spesielt kalsium, forklarer Berg Hauge.

Tre porsjoner med magre meieriprodukter som del av et sunt kosthold bidrar til å sikre det daglige behovet for kalsium og gir kroppen flere viktige næringsstoffer.

-Skolemelk inneholder proteiner, kalsium, fosfor, jod, vitamin B2 og B12. Melk kan sammen med en god matpakke gi barn og unge et verdifullt tilskudd av energi og næringsstoffer i løpet av skoledagen. Skolemelk kan med fordel være en av porsjonene, forteller Berg Hauge i Melk.no.

Tabell: Andel elever i barneskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler som er med på skolemelkordningen – fordelt på fylke. Endringer fra skoleåret 2012/2013 til skoleåret 2013/2014. Kilde: Melk.no

Andel skoleåret 2013/2014

Andel skoleåret 2012/2013

Endring i prosent

Finnmark

38,4

43,0

-10,7 %

Troms

48,1

49,0

-1,8 %

Nordland

49,7

52,2

-4,8 %

Nord Trøndelag

63,7

65,9

-3,3 %

Sør Trøndelag

58,2

60,2

-3,3 %

Møre og Romsdal

62,8

65,0

-3,4 %

Sogn og Fjordane

69,4

72,2

-3,9 %

Hordaland

45,6

48,4

-5,8%

Rogaland

49,2

51,4

-4,5 %

Vest Agder

51,9

54,6

-4,9 %

Aust Agder

34,5

37,2

-7,3 %

Telemark

40,2

43,7

-8,0 %

Vestfold

39,7

40,6

-2,2 %

Buskerud

45,6

47,0

-3,0 %

Oppland

51,1

53,2

-3,9 %

Hedmark

47,5

50,1

-5,2 %

Østfold

41,8

45,0

-7,1 %

Akershus

45,3

47,5

-4,6 %

Oslo

40,0

39,9

+0,3 %

Hele landet

47,8

49,9

-4,2 %

Fakta om skolemelk

  • Alle grunnskoler får tilbud om å være med på skolemelkordningen.
  • Høsten 2014 tilbys det til skolen fem varianter av skolemelk, med og uten smak. Begge variantene med smak er spesielt tilpasset skolen og inneholder ikke eller nesten ikke tilsatt sukker (mellom 0 og 0,5 %). Det finnes også laktosefrie alternativer.  
  • Det valgfritt for skolene å velge hvor mange varianter de vil tilby elevene.
  • Skolemelk subsidieres av norske bønder gjennom Omsetningsfondet for melk med 50 øre per kartong (kr 2 per liter).
  • På skolemelk.no kan foreldre melde på barna og betale for ordningen. Dette er gjort blant annet for å redusere skolens administrasjon rundt ordningen.
  • Helsedirektoratet har retningslinjer for skolemåltidet der skolemelk anbefales som drikke til skolematen.

Om Verdens Skolemelkdag:
Hvert år markeres Verdens skolemelkdag den siste onsdagen i september. Verdens skolemelkdag er dannet på initiativ fra FAO - Food and Agriculture Organization- som er en del av FN, og siden år 2000 er dagen blitt markert i mange land rundt omkring i verden. I år feires dagen i land som England, New Zealand, Malaysia, Kenya, Kroatia, USA, Finland og Norge. FN har valgt en felles markering for å sette fokus på helseeffekten av skolemelkordningene rundt om i verden. Denne dagen gjennomføres det blant annet tegnekonkurranser, sportsleker, gårdsbesøk, kjente personer på skolebesøk og utdeling av gratis melk. I Norge tas skolemelkordningen nærmest som en selvfølge, mens i andre deler av verden er skolemelken i seg selv en grunn til at barna går mange kilometer for å komme på skolen.

Les mer om verdens skolemelkdag

Les mer om skolemelk hos Melk.no

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er et merkenøytralt kompetansesenter for melk og meieriprodukter. Vi ønsker å bidra til økt bevissthet og kunnskap om kosthold og ernæring, samtidig som vi skal være en inspirasjonskilde til matglede i hverdagen. For mer informasjon, se www.melk.no.