Nyhetstips

Verdiskaping i Norge avhenger av nytt strømnett. Ny nettutviklingsplan presentert i dag.

Pressemelding   •   sep 30, 2010 14:25 CEST

(Oslo, 30. september 2010) Statnett planlegger å investere opp mot 40 milliarder kroner på utbygging og oppgradering av nytt strømnett i Norge frem mot 2020. Det kom frem da Statnett presenterte Nettutviklingsplan 2010 i dag. – Disse investeringene er avgjørende for fremtidig verdiskaping i hele Norge, satsing på ny fornybar energi og for å fjerne prisforskjellene på strøm, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett. Nettutviklingsplanen er Statnetts viktigste planverktøy for hvordan sentralnettet skal utvikle seg de kommende årene.

- Våre planlagte investeringer vil bedre forsyningssikkerheten og legge til rette for satsing på fornybar energi og verdiskapning over hele Norge. De siste 15 årene har vi hatt en stadig økende utnyttelse av det eksisterende kraftnettet. For å møte et fortsatt økende behov for nettkapasitet, er det nå nødvendig å  bygge nytt eller oppgradere dagens kraftnett fra 300 kV til 420 kV, sier Lont.

Forutsetning for fornybar
I Nord-Norge og Midt-Norge står man overfor noen av de største investeringene. Overføringsforbindelsen fra Ørskog på Sunnmøre til Fardal i Indre Sogn og 420 kV-linjen fra Ofoten til Balsfjord og videre til Hammerfest, er blant de mest omfattende byggeprosjektene for Statnett i Norge de neste årene. Lont påpeker at utbyggingsplanene er en forutsetning for lokalt næringsutvikling og legger til rette for verdiskaping i hele landet.

- Midt-Norge har vært spesielt utsatt for høye strømpriser. De planlagte utbyggingene i Midt-Norge vil fjerne flaskehalsene som har bidratt til høye strømpriser i perioder med høyt forbruk. Når flaskehalsene er borte reduseres prisforskjellene, og vi får likere priser over hele landet. Det gir bedre konkurransevilkår for næringslivet i Midt-Norge, sier Lont.

Forsyning av Goliat og Snøhvit med strøm fra land, avhenger av de planlagte nett-investeringene i Nordland, Troms og Finnmark. Dessuten er utbyggingene nødvendig for satsing på fornybar energi som vind- og vannkraft.

- Uten disse investeringene er det ikke mulig å realisere den rene kraften rundt omkring i landet. Ny linje mellom Ørskog og Fardal vil være viktig for satsing på ny fornybar kraftproduksjon i Sogn og Fjordane.  I Hardanger ligger en rekke utbyggingsplaner for vannkraft på vent inntil kapasiteten til å frakte den rene energien har bedret seg. I tillegg til planene om å bygge ledning mellom Ørskog-Fardal, har Statnett fått konsesjon for å bygge en ny 420 kV ledning fra Namsos til Storheia på Fosen. Denne linjen må på plass for at de omfattende planene om vindkraft i Midt Norge skal kunne realiseres, da dagens nett på Fosen ikke har kapasitet til å ta imot denne kraften, sier Lont.

Bygger for fremtiden
- Vi ønsker å bygge nye ledninger for  å møte behovet for ny nettkapasitet i dag og i fremtiden. Vi trenger økt kapasitet i kraftnettet for å sikre forsyningssikkerhet og verdiskaping, og det er vår jobb å si i fra om dette, sier Lont.

Nettutviklingsplanen for 2010 kan lastes ned her.

For ytterligere informasjon:
Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør: 950 79 520
Gunnar G. Løvås, konserndirektør: tlf. 913 40 699
Pressevakt tlf: 22 52 72 72

Statnett er Norges nasjonale nettselskap som eier sentralnettet, eller “riksveiene” i norsk strømforsyning. Strøm kan ikke lagres, men må produseres samtidig som den brukes. Statnett har det nasjonale ansvaret for å sørge for at strømproduksjon og strømforbruk er i balanse. Vi har ansvaret for å utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid møter de kravene samfunnet har på energisektoren. Statnett har 800 medarbeidere og hadde i 2010 en omsetning på 3,3 milliarder kroner.