Vestfoldmuseene

Vestfoldavisene og jødene 1918 - 1942

Pressemelding   •   jan 30, 2014 12:09 CET

Foredrag torsdag 30. januar kl. 19.00-20-00
Sted: Verksgården, Larvik Museum "Vestfoldavisene og jødene 1918 - 1942" ved Thomas Nilsen.

Thomas Nilsen tok sin masteroppgave på temaet «Antisemittisme og antijudaisme i Vestfold 1918-1942». I foredraget tar han for seg hvordan jødene ble omtalt i avisene i mellomkrigstiden og frem til deportasjonen i 1942. Han vil se på fellestrekk i måten avisene skrev om jødene før og under den tyske okkupasjonen, og eventuelle forskjeller.

Før andre verdenskrig bodde mange jødiske familier i Vestfold,blant annet familien Sachnowitz fra Larvik. Foredragsholder kommer også inn på noen av disse. Han vil forsøke å gå gjennom familienes liv, i tekst og med bilder, parallelt med hvordan jødene ble omtalt i avisene i Vestfold.  Avisenes omtale er det sentrale i foredraget da dette kan forklare noe i forhold til det som skjedde i 1942.

Gratis inngang. Velkommen

Bildetekst: Avisartikkel Tønsberg Blad


Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009,  ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt på de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet. 

Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.