Grønt Punkt Norge AS

Vi blir stadig bedre på kildesortering

Pressemelding   •   apr 16, 2013 09:20 CEST

Administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine, kan konstatere at stadig flere av oss leverer plast og kartong til gjenvinning.

Spørreundersøkelser gjennomført av Ipsos MMI for Grønt Punkt Norge viser at stadig flere av oss leverer plast og kartong til gjenvinning. I målinger som ble gjennomført i fjor svarte om lag 75 prosent av befolkningen at de deltar i returordningene for kartong og plastemballasje. Dette er fem prosentpoeng høyere enn i 2011.

– Vi ser at returordningene blir stadig bedre kjent blant folk. Flere benytter seg av muligheten til å kildesortere plastemballasje og kartong. Ved å resirkulere sparer vi miljøet for den belastningen som produksjon av ny plast og nye kartonger medfører, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

I starten av april hvert år rapporteres returtallene til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Og tallene for 2012 viser en positiv fremgang. Av alle drikkekartonger på markedet blir nå 56 prosent av dem kildesortert og materialgjenvunnet. Når det gjelder plastemballasje blir 43 prosent kildesortert og materialgjenvunnet.

– Det er meget positivt med en jevn og god årlig bedring, men tallene forteller jo også at vi helt klart har et potensial til å gjøre det enda bedre. Det er altså ingen grunn til å hvile på laurbærene, sier Røine.

Tromsø på kartongtoppen

Undersøkelsene gjørt av Ipsos MMI viser at det er forskjeller både når det gjelder kjennskap til returordningene, om vi benytter oss av ordningene og hvor mye vi faktisk leverer til gjenvinning. Folk i Tromsø er de aller flinkeste til å bruke returordningene for drikkekartonger, tett fulgt av Arendalsområdet.  

– Disse områdene er gode forbilder for resten av landet. Drikkekartonger kan ha så mange som sju liv når de leveres inn til resirkulering, og dette sparer miljøet for produksjon av helt nye kartonger, sier Røine.

Når det gjelder bruk av returordningene for plastemballasje er det Molde, Hamar og Asker som topper statistikken.

– Norge ligger i verdenstoppen på plastgjenvinning. Stadig flere kommuner legger til rette for plastinnsamling, og per i dag kan nærmere 90 prosent av befolkningen levere inn plasten sin til gjenvinning, opplyser Røine.

Gode vaner

Nordmenn blir også stadig flinkere til å rengjøre plasten før den kildesorteres. 69 prosent av oss leverer sjelden eller aldri skitten plastemballasje, ifølge undersøkelsen. Og det skal ikke så mye til før plasten er tilstrekkelig ren.

– Som regel holder det å skylle plasten med kaldt vann, kanskje gå raskt over med en oppvaskbørste og la den renne av seg. Er den veldig skitten, og krever uforholdsmessig mye jobb og energi å rengjøre, er det bedre å legge den i restavfallet. Her gjelder det å bruke skjønn, sier Røine.


Fakta om plastemballasje:

  • For hver kilo plastemballasje som leveres til gjenvinning sparer vi miljøet for 2,7 kilo CO2-utslipp sammenliknet med om plasten skulle blitt energiutnyttet.
  • I 2012 ble det levert inn 29 300 tonn med plastemballasje fra norske husholdninger. Nesten 80 prosent av dette ble utsortert til materialgjenvinning
  • Ved utgangen av 2012 kunne nærmere 90 prosent av den norske befolkningen levere plastemballasjen sin til gjenvinning gjennom kommunale ordninger.

Fakta om drikkekartonger:

  • I Norge bruker vi omlag to millioner drikkekartonger hver dag.
  • Drikkekartonger er laget av jomfrulig fiber, det vil si at det er første gang disse er i omløp.
  • Når vi kildesorterer reduseres mengden restavfall. Gjenvinning er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke.
  • Hvis du brenner kartonger gir de lite varme, mye aske, svært forurensende røyk og økt fare for pipebrann.
  • Fibrene i drikkekartonger kan gjenvinnes både seks og sju ganger.


Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Grønt Punkt Norge. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.