Kronprinsparets Fond

- Vi trenger positive skolemiljø!

Pressemelding   •   okt 06, 2014 16:30 CEST


I dag var Kronprinsesse Mette-Marit på besøk på Runni Ungdomskole i Nes (Akershus), for å se hvordan Trivselslederprogrammet fungerer i praksis. Det ble høy aktivitet da en engasjert Kronprinsesse ble med på leken i skolegården sammen med ungdommene.

- Aktivitetene var veldig morsomme. Vi trenger positive skolemiljø hvor man bryr seg om hverandre, og hvor elevene selv engasjerer hverandre, sa Kronprinsesse Mette-Marit.

På trivselslederskoler skal barn og ungdom være aktive og inkluderende – med store smil om munnen! Dette er visjonen til Trivselsleder. Programmet kan vise til gode effekter gjennom flere undersøkelser, og 50.000 trivselsledere utdannes hvert år og disse skal bidra til økt aktivitet i storefriminuttene og hjelpe til slik at ingen elever går alene.

- Jeg tror det er viktig for ungdom å få muligheter til å delta i lek, og at man får med de som ikke driver så mye med annen aktivitet. Her er det positive og engasjerte elever som våger å spørre en ekstra gang om noen har lyst til å være med, sa Kronprinsesse Mette-Marit.


Motvekt til mobbing

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen. Trivselslederprogrammet skal bygge vennskap, hindre konflikter og gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever. Runni Ungdomskole har brukt programmet siden 2011, og en fornøyd rektor fortalte Kronprinsessen om hvordan de bruker programmet på skolen. Ordfører Oddmar Blekkerud var også til stede.

- Jeg mener Trivselslederprogrammet er motvekten til mobbing. Det er elevdrevet, noe som gjør engasjementet og deltakelsen mye høyere, sa ordfører Oddmar Blekkerud.

- Skolens visjon er «Til skolen går man med glede», og målet er at alle skal være trygge og trives på skolen. Trivselsleder er et godt verktøy for å øke trygghet, trivsel og glede for elevene, og det å fremme inkludering og deltakelse. Vi synes det var veldig flott å bli valgt ut til å få kongelig besøk, sa rektor Thomas Falk.

Runni Ungdomsskole ligger en kilometer nord for Årnes sentrum. Runni er en stor ungdomsskole med ca. 500 elever. Runni Ungdomsskole innførte Trivselslederprogrammet allerede i 2011.


Trivselsleder og Kronprinsparets Fond

I mai 2014 inngikk Trivselsleder en samarbeidsavtale med Kronprinsparets Fond. Målet er å styrke satsingen i ungdomsskolen.

- Vi har lyst til at enda flere ungdommer skal bygge vennskap, samt være inkluderende og aktive i skolegården på forskjellige måter, og da ser vi at Kronprinsparets Fond og deres prosjekter kan være svært gode partnere for oss i dette arbeidet. Det var morsomt å vise frem en god partner i Runni Ungdomskole i dag for Kronprinsessen og Fondets medarbeidere, sa gründer og leder i Trivselsleder, Kjartan Eide.


Kontaktinformasjon:

Trivselsleder: Daglig leder Kjartan Eide, tlf. 920 27 488, e-post: kjartan@trivselsleder.no

Runni Undomsskole: Rektor Thomas Falck; mobiltelefonnummer 4143 1509, e-post: thomas.falk@nes-ak.kommune.no

Kronprinsparets Fond: Daglig leder Solfrid Flateby, tlf. 900 35 897, e-post: solfrid@kppfond.noKronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe.