Helse- og omsorgsdepartementet

VIDEO: Første møte i Almlid-utvalget

Pressemelding   •   jan 26, 2010 22:06 CET

Tirsdag var det oppstartsmøte i utvalget som skal utrede spørsmål knyttet til utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpnet møtet. Utvalget ledes av Kolbjørn Almlid og skal avgi sin rapport innen utgangen av 2010.

Video: http://www.regjeringen.no/dep/hod/aktuelt/nyheter/2010/VIDEO-Forste-mote-i-Almlid-utvalget.html?id=592263