Forsvarsdepartementet Norge

Viderefører kampflybidraget til 1. august

Pressemelding   •   jun 13, 2011 10:00 CEST

Regjeringen har besluttet å videreføre det norske kampflybidraget med inntil fire F-16 kampfly fram til 1. august 2011. Deretter avsluttes bidraget.

- Det er viktig at Norge fortsatt bidrar til å støtte gjennomføringen av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1973. Vi har lykkes med operasjonens mål om å beskytte sivile, sier forsvarsminister Grete Faremo. 

Betydelig bidrag
Faremo sier at konsekvensene for den nasjonale beredskapen ved en videreføring av et kampflybidrag er ivaretatt.

Forsvarsministeren sier at Norges til nå har hatt betydelige bidrag til gjennomføringen av Sikkerhetsrådsresolusjon 1973. Norske fly har hatt en sentral rolle i luft-til-bakke operasjoner i Libya, og gjennomførte innledningsvis et høyt antall oppdrag.
- Vi må kunne forvente forståelse blant våre allierte for at Norge med et lite luftforsvar ikke kan opprettholde et stort kampflybidrag over lang tid.

Enighet i NATO
På NATOs forsvarsministermøte denne uken var det full enighet om videreføring av operasjon Unified Protector. Det var enighet om at en eventuell post-Gadaffi-operasjon må ledes av FN, men at NATO vil være rede til å støtte en slik operasjon hvis de blir bedt om det. Det ble også slått fast at innsetting av bakkestyrker i operasjon Unified Protector er uaktuelt.

- Norge vil fra 9. august overta setet i Kontaktgruppen, fra Danmark. Deltakelsen vil gi oss en god mulighet for å øve innflytelse på den samlede internasjonale innsatsen i Libya, også etter at de militære operasjonene er avsluttet, sier Faremo.

Merkostnader
Merutgiftene knyttet til videreføring av et F-16 kampflybidrag med inntil fire kampfly til 1. august, på inntil 100 millioner kroner foreslås tilleggsbevilget. Regjeringen vil fremme forslag til Stortinget om en økning av forsvarsrammen med inntil 100 millioner kroner så snart som mulig. Dette ble meddelt Stortinget i dag.

Priv til red.:
Forsvarsminister Grete Faremo er tilgjengelig for kommentar etter hjemkomstparaden og medaljeseremonien for PRT 16 på Akershus festning. Dette arrangementet starter kl. 13 i dag og varer til ca kl 14.30.

Kontaktperson: Kirsti Skjerven, tlf 91655726