Statsministerens kontor

Vikar for politisk rådgiver i KUD

Pressemelding   •   jun 08, 2011 14:10 CEST

Statsministerens kontor har for perioden 14. juni 2011-30. november 2011 ansatt festivalsjef Kjersti Stenseng (36), Lillehammer, som politisk rådgiver for statsråd Anniken Huitfeldt i Kulturdepartementet.  Stenseng overtar etter Siv Larssen Aasvik i vikariatet mens politisk rådgiver Roger Solheim er konstituert statssekretær i departementet.

Kjersti Stenseng vikarierte som politisk rådgiver for statsråd Huitfeldt også i 2010. Hun  kommer fra stillingen som leder for Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Hun har tidligere vært sjef for Peer Gynt-festivalen.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske rådgivere ser nå slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Tarjei Skirbekk (Ap) – permisjon 30. mai-15. september 2011
Signe Brudeset (Ap) – vikar 30. mai-15. september 2011

For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Sigrid Brattabø Handegard (Sp)

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Tord Dale (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Audun Garberg (SV) – miljøsaker
Arvinn E. Gadgil (SV) - utviklingssaker

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Roger Solheim (Ap)– departementskonstituert statssekretær  
7. mars 2011-30. desember 2011
Kjersti Stenseng (Ap) – vikarierende politisk rådgiver 14. juni 2011-30. november 2011

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ane Kismul (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Trond Blattmann (Ap)

For arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)
Liv Tørres (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Martin Henriksen (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Line Gaare Paulsen (SV)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Ivar Vigdenes (Sp)