Statsministerens kontor

Vikar for politisk rådgiver i OED

Pressemelding   •   jan 22, 2010 09:31 CET

Statsministerens kontor har ansatt politisk sekretær Ivar Vigdenes (25), Hegra, som vikarierende politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet for perioden 21. januar-1. mars 2010, i Jarand Fellands permisjon.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske rådgivere ser nå slik ut:


For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Tarjei Skirbekk (Ap)

For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Sigrid Brattabø Handegard (Sp)

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Heidi Lindebotten (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Audun Garberg (SV) – miljøsaker
Arvinn E. Gadgil (SV) - utviklingssaker

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap)

For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Jarand Felland (Sp) – permisjon 21. januar-1. mars 2010
Ivar Vigdenes (Sp) – vikar 21. januar-1. mars 2010

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Roger Solheim (Ap) – konstituert statssekretær fra 13. januar 2010
Kjersti Stenseng (Ap) – vikar fra 13. januar 2010

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ane Kismul (Sp) – ferie og permisjon fra 22. juni 2009
Hildegunn Gjengedal (Sp) – vikar fra 22. juni 2009

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Trond Blattmann (Ap)

For arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)
Jon Reidar Øyan (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Fride Solbakken (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Line Gaare Paulsen (SV)