Nærings- og handelsdepartementet

Viktig kontrakt mellom Natech og Lockheed Martin

Pressemelding   •   des 22, 2009 09:21 CET

Bak: Forsvarsminister Grete Faremo, USAs ambassadør Barry White, nærings- og handelsminister Trond Giske og styreformann Trond Olsen (Natech). Foran: Administrerende direktør Tone Lindberg (Natech) og administrerende direktør Per Bøthun (Nordic American AS). (Foto: NHD, høyoppløselig versjon kan lastes ned her.)

Nærings- og handelsminister Trond Giske og forsvarsminister Grete Faremo markerte mandag 21. desember at Narviks-bedriften Natech har signert kontrakt med Lockheed Martin om etablering og drift av et kompetansesenter for småbedrifter.

Kompetansesenteret skal gi små og mellomstore bedrifter muligheten til å konkurrere om kontrakter for leveranse til kampflyet F-35, som produseres av Lockheed Martin.

- Dette er et viktig bidrag til arbeidet med å etablere industrisamarbeid knyttet til kampflyanskaffelsen. Regjeringen har som mål at verdien skapt i norsk industri av slikt samarbeid skal være like stor som flyenes anskaffelseskostnad. Bedrifter som Natech bidrar til at vi kan nå dette målet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

- Kompetansesenteret vil kunne yte assistanse til norske bedrifter som planlegger å levere tilbud til Lockheed Martin. Slike tilbudsprosesser er svært kompliserte, og krever blant annet inngående kjennskap til ulike nettbaserte verktøy og regelverk. Dette vil være for ressurskrevende for norske småbedrifter å håndtere alene, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Kompetansesenteret vil være basert i Narvik, og vil altså gi råd og teknisk støtte i tilknytning til anbudsprosedyrer og kvalitetskrav for leveranser til Lockheed Martin. I tidsrommet driftsavtalen med Lockheed Martin gjelder (ett år) vil det være kostnadsfritt for andre bedrifter å benytte seg av senterets tjenester. Natech jobber med å få på plass en videre finansiering, slik at bruk av kompetansesenteret skal være nær kostnadsfritt også i fremtiden.

- Over 80 prosent av norsk forsvarsindustri består av små og mellomstore bedrifter. Mange av disse har svært konkurransedyktige produkter, men har problemer med de kompliserte anbudsreglene som benyttes for leveranser til Lockheed Martin. Initiativet som er tatt av Natech og Lockheed Martin er et steg i riktig retning for å løse dette problemet, sier Giske.

Stortinget ga i juni sin tilslutning til å starte forhandlinger med sikte på å anskaffe kampflyet F-35 fra Lockheed Martin. Det legges opp til å kjøpe 48 fly, med en anskaffelseskostnad på til sammen 18 mrd. kroner for flyene alene. Kampflyprosjektet har en anslått økonomisk ramme på 42 mrd. kroner, inkludert våpensystemer og logistikkstøtte.

- Denne kontrakten markerer et gjennombrudd for norske myndigheters arbeid for å sikre kampflyrelaterte oppdrag til norske små og mellomstore bedrifter, påpeker Faremo.

Natech er basert i Narvik og har i underkant av 50 ansatte. Bedriften leverer avanserte produkter innenfor mekanikk, elektronikk og elektrooptikk, primært til forsvarssektoren og til olje- og gassindustrien. Bedriften har tidligere signert kontrakt om produksjon av komponenter til F-35.