Helse- og omsorgsdepartementet

Viktig med fokus på syke rusmiddelmisbrukere

Pressemelding   •   feb 24, 2010 16:37 CET

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt rapporten ”Siste dager. Utredning om hospiceavdeling ved Frelsesarmeens gatehospital”. Rapporten er skrevet av Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Frelsesarmeen.

– Regjeringen har et sterkt fokus på behovet til de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige. Målet er å bidra til mer tilgjengelige tjenester, bedre helse og økt inkludering. Rusmiddelmisbrukere får sykdommer som alle andre, det er viktig at vi har et tilbud som når denne gruppen også, sier statssekretær Tone Toften.

Innsatsen er styrket gjennom blant annet Kirkens Bymisjons prosjekt 24SJU – et døgnåpent helse- og omsorgstilbud i Oslo. 1. januar kom den nye LAR forskriften, som innebærer at LAR i større grad vil bli regulert som øvrig helsetjeneste. Statlige tilskuddsordninger er også rettet mot tjenestetilbudet til denne gruppen. Det er etablert et eget rusmottak på Oslo legevakt, og i løpet av 2010 vil det komme en permanent rusakutt med 12 sengeplasser. I tilegg arbeider Stoltenbergutvalget med å vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp.

– Syke rusmiddelavhengige faller ofte utenfor det ordinære helsetilbudet. Frelsesarmeens rapport setter søkelys på dette. Departementet vil vurdere rapportens innhold, og den vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for en samlet vurdering av helsehjelp til rusmiddelavhengige, sier Tone Toften.

For departementet er det viktig at tjenestene på rusfeltet vurderes samlet, og at spesialisthelsetjenestens, og særlig Oslo kommunes behovsvurderinger også legges til grunn i det videre arbeidet.