LO Norge

Viktig nordområdemelding

Pressemelding   •   nov 18, 2011 14:53 CET

LO er fornøyd med at regjeringen gjennom denne stortingsmeldingen følger opp sin ambisjon om at nordområdene skal være det viktigste strategiske satsingsområdet i utenrikspolitikken, sier LO-leder Roar Flåthen om stortingsmeldingen ”Nordområdene – Visjon og virkemidler”.

Flåthen er opptatt av nordområdene er et ressurskammer som må forvaltes på en bærekraftig måte. – Vi er enig med regjeringen når den peker på at utviklingen i nordområdene har et stort potensial for å bidra til å styrke det langsiktige grunnlaget for sysselsetting og verdiskaping, sier han, og peker på store muligheter innen petroleumsvirksomhet, fiskeri og havbruk og industri.

 LO-lederen viser til de store muligheter og utfordringer som finnes i nordområdene. – Delelinjen mellom Norge og Russland, store petroleumsressurser, mineralressurser og nye framtidige transportruter i regionen, gir store muligheter. En av de største hindringene for næringsutvikling i nord er dårlige transportårer, og det gjelder både veier, havner og bane. Framover vil det være mye oppmerksomhet rundt miljø- og klimahensyn i et svært sårbart og verdifullt naturområde. Men jeg er overbevist om at det er fullt mulig å få til en bærekraftig utvikling i denne regionen, og derfor er denne meldingen så viktig, sier Flåthen og hilser velkommen et forsterket samarbeid med blant andre Russland og en videreutvikling og styrking av Arktisk Råd, Barentsrådet og Den nordlige dimensjon.

Flåthen er spesielt opptatt av utviklingen på Svalbard. Han har registrert Russland og EUs mer offensive holdning for området. – Dette krever at Norge har et stort og bredt engasjement på øygruppen. Videre gruvedrift er helt nødvendig for å sikre et levende samfunn og Norges posisjon i nord, og den kan kombineres med hensynet til miljø og natur. Vi trenger nå et raskt og positivt svar på søknaden om åpning av en ny gruve i Lunckefjell ved Svea, sier han.

Flåthen lover at også LO skal være en pådriver for en positiv utvikling i nordområdene.