Nærings- og handelsdepartementet

Viktig norsk bistandsavtale bidrar til grønnere skipsfart

Pressemelding   •   nov 05, 2010 16:47 CET

Norge gir om lag 17,5 millioner kroner til miljøprosjekter innen maritim sektor i utviklingsland. Avtalen er inngått mellom FNs sjøfartsorganisasjon IMO og Norad.

– Avtalen er et viktig bidrag fra Norge for å nå målet om en mer miljøvennlig og sikker internasjonal skipsfart, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Flere utviklingsland har ikke tilstrekkelig kompetanse eller nok ressurser til å gjennomføre og oppfylle sentrale internasjonale miljøkonvensjoner.

–Regjeringen har som mål at Norge skal være aktiv pådriver for sikker og miljøvennlig skipsfart internasjonalt. For å nå disse målene, er det avgjørende å få med utviklingslandene både i forhandlinger om strengere regelverk og hjelpe dem med gjennomføringen, sier Giske.

I avtalen med IMO vil Afrika og Sørøst-Asia bli prioritert, spesielt prosjekter som bidrar til implementering av IMOs miljøkonvensjoner og beredskap mot akutt forurensing.