NAF

Viktig seier for bruktbilkjøperne

Pressemelding   •   feb 16, 2016 11:59 CET

I 14 år har NAF jobbet for å få på plass et register der forbrukerne kan sjekke bilens historikk. Nå har kilometerstand fra biler som har vært på EU-kontroll, blitt tilgjengelig for forbrukerne. – Endelig er dette på plass. Juks med kilometerstand er et omfattende problem. Nå blir det mindre, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

NAF utarbeidet i 2013 en rapport som viser at hvert eneste år jukses det med kilometerstand på biler i Norge for opp til 5,3 milliarder kroner. Grunnen er at det er enkelt å utføre og svært vanskelig å oppdage og straffeforfølge. I tillegg er det lukrativt å jukse med kilometerstand i Norge der avgiftene gjør at bilene er dyre.

- Prisfallet blir større per kjørte kilometer i Norge enn i land med lavere bilpriser. Justeres kilometerstanden ned, faller prisen mindre. Det er ren vinning som ligger bak kilometerjuks, sier Sagedal. 

Data fra EU-kontrollene gjelder biler som er fire år eller eldre. For å få et fullverdig register må det gås noen skritt til. Skal Norge få til et godt nok register for å få bukt med kilometerjukset, må alle som er i kontakt med bilen, ha et pålegg om å legge inn kilometerstanden i et nasjonalt register. Dette gjelder blant annet forsikringsselskapene, bilverkstedene som har bilene inne til reparasjon og service, ved eierskifter og så videre.

- Vi i NAF skal jobbe videre for å få på plass et nasjonalt kjøretøysregister som eliminerer problemet med kilometerjuks, sier Sagedal. 

Se til Europa
Kilometerjuks er et stort problem i hele Europa. Noen land har kommet langt med å løse problemet. Et eksempel er Belgia der myndighetene har klart å finne en løsning på problemet med kilometerjuks. Der pålegger myndighetene alle som er i kontakt med bilen om å legge inn data i et register. Dersom de velger å ikke gjøre det, får det konsekvenser i form av sanksjoner. Belgia har så og si eliminert problemet med kilometerjuks.


Norges Automobil-Forbund er Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon og har over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2.000 frivillige tillitsvalgte. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 45 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistnad og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Statens vegvesen driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.