Nærings- og handelsdepartementet

Vil eksportere mer norsk miljøteknologi i Kina

Pressemelding   •   jan 12, 2010 16:57 CET

- Norske grønne bedrifter har store muligheter i Kina. Landet kan bli et viktig marked for norsk miljøteknologi, sa Giske da han besøkte den norskeide bedriften Metallkraft i kinesiske Yangzhou i ettermiddag.
Kina har som overordnet mål å være selvforsynt med energi. Landet står overfor store miljøutfordringer, for eksempel innen luft, vann, ren energi og maritim sektor.
- Norge har verdensledende kompetanse og teknologi på disse områdene. Det er derfor viktig at vi utnytter mulighetene som ligger i det kinesiske markedet, sier Giske.
Ifølge The International Energy Agencys World Energy Outlook 2008 vil Kina og India alene stå for over halvparten av veksten i verdens energietterspørsel frem mot 2030.
Kina er i dag verdens nest største energiforbruker og -produsent etter USA. Over 60 prosent av Kinas totale energibehov dekkes av kull, ca. 19 prosent av olje, 13 prosent av biomasse, 3 prosent av naturgass, 2 prosent av vannkraft og 1 prosent av atomkraft. Landet satser hardt på lavkarbonløsninger og fornybar energi.
Kristiansandbedriften Metallkraft ferdigstilte et produksjonsanlegg i Yangzhou i april 2009. De bruker avfall fra solcelleproduksjon til å lage nye kommersielle produkter til samme industri på en energieffektiv måte.
- Regjeringen vil stimulere til utvikling av miljøvennlig teknologi til bruk både hjemme i Norge og i utlandet, sier Giske og viser til at energisamarbeid med Kina også er en del av regjeringens Kina-strategi og et viktig element i Norges deltakelse på EXPO 2010 i Shanghai.
BAKGRUNN OM METALLKRAFT:
Metallkraft gjenvinner sagevæske (slurry) som brukes av solcelleindustrien ved saging av silisiumskiver. Teknologien sikrer gjenbruk av cirka 80 prosent av slurryen.
Metallkraft AS har én fabrikk i Kristiansand, én i Yangzhou i Kina og en fabrikk under bygging i Singapore (ferdigstilles for produksjon f.o.m. april 2010).
Det statlige investeringsselskapet Investinor er inne på eiersiden med 7 prosent
Lenker
http://www.nhd.no