Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vil elsertifikatene blåse liv i norsk vindkraft?

Pressemelding   •   jun 01, 2011 12:43 CEST

Invitasjon til NVEs og Enovas vindkraftseminar i Oslo. Til uken samles nærmere 300 vindkraftinteresserte seg i Oslo for bl.a. å diskutere om den forventede innføringen av elsertifikater fra årsskiftet vil gjøre vindkraft mer realistisk også i Norge. Sted: Clarion Royal Christiania Hotell, Oslo

Når: 6.-7. juni 2011

I Norge er det nå installert 435 MW vindkraft fordelt på 17 vindkraftverk. Vindkraft sto i fjor for 0,7 prosent av landets samlede kraftproduksjon. 26,4 TWh fornybar energi skal finansieres i Norge og Sverige med det nye elsertifikatmarkedet og det er naturlig å forvente at vindkraft kan utgjøre en betydelig andel av dette.

ESA-president og påtroppende vassdrags- og energidirektør Per Sanderud og Enova-direktør Nils Kristian Nakstad innleder.

Andre temaer som tas opp er:

-          Er nettutviklingen en bremsekloss for vindkraftutbygging?

-          Økonomiske konsekvenser for kommunene

-          Hvordan ser morgendagens vindkraftteknikere ut?

Se hele programmet på: http://www.nve.no/PageFiles/11766/Program%20vindkraftseminar%202011.pdf


Ønsker du å delta på hele eller deler av konferansen?
Ta kontakt med s enior kommunikasjonsrådgiver Hilde Totland Harket, hth@nve.no , tlf. 92 44 92 75

Lenker