Autogear AS

Vil ha Klimagodtgjørelse i trafikken

Pressemelding   •   okt 28, 2016 11:11 CEST

Politikerne er lite kreative i tiltakene for grønt skifte. Istedenfor endringer i bilavgiftene burde kjøregodtgjørelse i større grad bli brukt som politisk instrument, mener teknologiselskapet Autogear. Bakgrunnen for uttalelsen er privatbilens kritiske rolle i norsk næringsliv.

Kjøregodtgjørelse er kompensasjonen man mottar når man bruker egen bil i jobb. Den baserer seg på satser som settes av staten. I stedet for å kun se på bensin og dieselavgifter bør politikerne også se på disse satsene for å til en mer effektiv og miljøvennlig bilpark. Derfor lanserer Autogear tre forslag for å få til et grønt skifte på norske veier:

1.Innfør Klimagodtgjørelse ved å gi høyere kjøregodtgjørelse for biler med lavere CO2-utslipp. I dag gir elbiler kun 10 øre mer per kilometer enn fossilbiler. Denne forskjellen kan gjøres større. Hybrider og andre lavutslippsbiler bør også belønnes.

2.Belønn samkjøring enda mer. I dag gis det 1 krone ekstra per passasjer. Økes satsen vil det bli enda mer attraktivt å fylle bilen når man skal på arbeidsreise.

3.Gjør det lettere å bruke næringsbil privat. I dag er det enkelt å låne bort bilen til jobben, men vanskelig å låne jobbens bil privat. Det vil redusere det samlede behovet for biler i Norge.

- Mer enn 1 av 4 nordmenn er avhengig av å bruke sin private bil for å utføre jobben sin. Private biler kjører minst 2 milliarder kilometer årlig i næringslivets tjeneste, sier daglig leder i kjørebokselskapet Autogear, Annar Bøhn.

Alle som bruker egen bil i jobben har i utgangspunktet krav på kjøregodtgjørelse for å få dekket bilkostnadene. Kjøregodtgjørelse er et verktøy som politikerne i svært liten grad bruker for å få til et ønsket grønt skifte i trafikken.

- Tallene viser at privatbilene holder næringslivet i gang, og skaper en fleksibilitet som veldig viktig over hele landet. Mange deler i praksis sin private bil med jobben. Når bilavgifter diskuteres, må politikerne derfor også se på privatbilens rolle som verdiskaper i næringslivet, mener Annar Bøhn, daglig leder i Autogear.

Autogear er et norsk teknologiselskap som spesialiserer seg på elektronisk kjørebok og kjøregodtgjørelse. Selskapet har god oversikt over hvordan selvstendig næringsdrivende og ansatte bruker private biler i jobbsammenheng. Særlig utenfor de store byene er det mange som er avhengige av egen bil for å utføre jobben sin.

Kjøregodtgjørelsen kan bli til Klimagodtgjørelse

- Samlet utbetales over 6 milliarder i kjøregodtgjørelse hvert år. Kjøregodtgjørelse er i grunn en svært miljøvennlig ordning. Den gjør det enkelt for ansatte å låne bort bilen til jobben. På den måten trenger vi færre biler i Norge. Ved å belønne miljøvennlige biler gjennom kjøregodtgjørelsen, vil politikerne gi gass for et grønt skifte i trafikken, sier Annar Bøhn.

Det er politisk bestemt at satsen er 10 øre høyere for de som kjører elbil og for de som har arbeidssted i Tromsø. I tillegg belønnes samkjøring med 1 krone per passasjer.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Daglig leder i Autogear Annar Bøhn, annar.bohn@autogear.no, tlf: 976 60 229.

Kilder: Norstat undersøkelse, gjennomført juli 2016.

SSB, oversikt over samlet utbetalt kjøregodtgjørelse i Norge

Autogear er et norsk teknologiselskap som spesialiserer seg på elektronisk kjørebok og kjøregodtgjørelse. Vi hjelper bedrifter og folk som bruker bil i jobben med å få enkel tilgang på informasjon. Autogear elektronisk kjørebok ble lansert i 2006, og har siden den gang utviklet seg i takt med teknologi og behov. Produktene har alltid vært laget for å tilfredsstille alle krav til offentlig godkjent kjørebok. Autogear er et beskyttet varemerke.