Venstre

Vil ha klimakrav til skipstrafikken

Pressemelding   •   des 01, 2009 10:01 CET

30.11.2009 I dag kunne Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) bekrefte at Norge ikke lengre vil be om konkrete utslippskutt for internasjonal skipsfart på klimatoppmøtet i København. – Dette er et negativt signal foran klimatoppmøtet, og et skritt i feil retning for Norge som en pådriver i klimaforhandlingene, uttaler Ola Elvestuen, 2. Nestleder i Venstre.

- Vi har fått nok et eksempel på at regjeringen ikke er offensiv nok i klimapolitikken, og at når det kommer til stykket, så er det andre hensyn som veier tyngre, sier Ola Elvestuen, 2. nestleder i Venstre.

- Venstre har forventninger om at regjeringen står fast på sin opprinnelige posisjon. Et krav om konkrete kutt for internasjonal skipsfart vil være et viktig signal foran klimatoppmøtet, og kan bidra til å få andre til å følge etter, påpeker Elvestuen.

Mulig å unngå alvorlige klimaendringer

Elvestuen peker på at det er mulig å unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene, dersom man lykkes å komme viktige skritt videre på klimatoppmøtet i København.

- Dette handler om levevilkårene på jorda i overskuelig fremtid, og hensynet til framtidige generasjoner. Vi har ingen tid å miste i dette arbeidet, og vi har ikke råd til å innta en passiv rolle, slik regjeringen legger opp til også i denne saken, avslutter Elvestuen.

Les også: Dropper klimakrav til skipsfarten