Venstre

Vil ha norsk oversettelse av Lisboa-traktaten

Pressemelding   •   des 03, 2009 09:24 CET

02.12.2009 Venstre og KrF ber utenriksministeren om en offisiell norsk oversettelse av EUs Lisboa-traktat. - Traktaten ble iverksatt i går. Dette er et viktig politisk dokument også for Norge. Vi kan ikke bare forholde oss til en Google-oversettelse av et slikt viktig dokument, påpeker Trine Skei Grande.

I brevet skriver de parlamentariske lederne for Venstre og KrF følgende:

”I utenriksministerens redegjørelse for Stortinget 17. november d.å. ble det blant annet understreket at traktaten ”er viktig for EU, og den har betydning for Norge”. Dette er et syn som deles av undertegnede. Blant annet innebærer traktaten at Norge må vektlegge vår kontakt med Europaparlamentet i større grad – og at kontakten ofte vil gå mellom partiene i parlamentet og i Stortinget.”

- I tråd med prinsippet om å gjøre informasjon allment tilgjengelig, har vi anmodet utenriksministeren om snarest sørge for at både traktatens hovedtekst og tilhørende protokoller gjøres tilgjengelig gjennom en offisiell norsk oversettelse, sier Trine Skei Grande.