KLP

Vil hjelpe kommunene med inneklima

Pressemelding   •   aug 31, 2012 12:29 CEST

Arbeidstilsynets funn viser at åtte av ti skoler har et uforsvarlig inneklima. - Dette er en stor utfordring for kommunene, mener fagsjef Geir Grønsholt i KLP Skadeforsikring.

I samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund har KLP gjennomført prosjekter og utviklet et verktøy for hvordan skoler kan arbeide systematisk for bedre inneklima, og dermed bedre arbeidsmiljø for elever og ansatte.

Tirsdagens Brennpunkt på NRK satte igjen søkelys på situasjonen med dårlig inneklima rundt om på landets skoler. 1300 grunnskoler har blitt undersøkt av Arbeidstilsynet de siste tre årene. Brennpunkts gjennomgang av rapportene viser at de har funnet feil og mangler ved inneklimaet på 85 prosent av skolene. 

Åpen fagdag
- KLP ønsker å gjøre noe sammen med landets kommuner for å bedre situasjonen med dårlig inneklima på skolene. Som en konstruktiv start inviterer vi alle kommuner og fylkeskommuner til en fagdag om temaet. Her vil blant annet regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet delta, sier Grønsholt, som jobber med skadeforebygging i KLP.

Deltakerne på KLP-fagdagen 17. september vil få høre om Arbeidstilsynets planer rundt inneklima i årene fremover. Et gjennomført prosjekt i Vestfold fylkeskommune blir presentert. Det blir også gjennomgang av en metodikk for hvordan kommunene kan møte Arbeidstilsynets krav.

-Inneklimaet kan bedres med enkle og rimelige tiltak. Gevinsten ved å gjøre noe med det er udiskutabel, sier Grønsholt.
- Som kommunenes samarbeidspartner ønsker vi å bistå dem i å forberede seg på årene som kommer. Forventningen om et bedre inneklima vil øke, ikke bare fra Arbeidstilsynet, men også fra lokalsamfunnene.

 
Kontaktperson: fagsjef Geir Grønsholt på tlf. 90 10 44 61 eller geir.gronsholt@klp.no.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 313 milliarder kroner.