Forum for offentlige anskaffelser

Vil lage plattform for bedre offentlige IT-anskaffelser

Pressemelding   •   mai 09, 2014 20:08 CEST

Det murrer i IT-bransjen: Dagens praksis for IT-anskaffelser i det offentlige fungerer for dårlig, hevder Abelia, og legger til at dette fører til at muligheten for innovasjon settes på vent. I IKT-Norge mener man at offentlige anbudsprosesser er totalt fraværende for innovasjon. Nå vil Abelia ta grep og sammen med bransjen utforme en felles plattform, som IT-bransjen kan enes om, og fronte overfor det politiske miljøet og myndigheter.  NHO-foreningen Abelia samlet forleden en rekke av de store offentlige leverandørene som Steria, Visma, CapGemini, Microsoft, IBM og mange av de mindre leverandørene. Bakgrunnen var at regjeringen sier at offentlig sektor skal fornyes, men potensialet som ligger i innovative IT-anskaffelser tas ikke ut. 

Møtet viste bred enighet om behov for endring – dagens praksis for IT-anskaffelser fungerer for dårlig, ifølge Abelia. Resultatet er at offentlige milliarder går til spille og at befolkningen får dårligere tjenester enn de ellers kunne ha fått. Etterspørsel etter uhensiktsmessige og utdaterte løsninger setter muligheten for innovasjon på vent både for offentlig sektor og for utvikling av en innovativ IT-næring. Derfor vil Abelia sammen med bransjen nå utforme et felles charter, som IT-bransjen kan enes om, og fronte overfor det politiske miljøet og myndigheter. 
Mer samarbeid med leverandører
- Vi må få til mer samarbeid med leverandører i behovsfasen slik at utfallsrommet for mulige løsninger økes, sier advokat Tore Frellumstad i Abelia, ekspert i offentlige anskaffelser til abelia.no. I økende grad tar offentlige virksomheter i bruk såkalte dialogkonferanser i tidlig fase av prosjektene for å få innspill fra leverandørene. Men i realiteten er selv det ofte for sent. Gang på gang ser vi at spesifikasjonene er ferdig utarbeidet før oppdragsgiver har sjekket med hva markedet kan levere av nye løsninger. Kanskje kan det i større utstrekning benyttes plan- og designkonkurranser, slik det gjøres for arkitekter, sier Frellumstad. Her er det en jury som vurderer anonyme løsningsforslag med utgangspunkt i oppdragsgivers behov slik det fremkommer av konkurransegrunnlaget.
Det er en lang rekke forbedringer som kan gjøres, mener foreningen. Blant annet går det offentlige glipp av mye innovasjon når småbedrifter i stor grad utelates. Små og mellomstore bedrifter må gis insentiver til å delta, for eksempel ved at en andel av kontraktene tildeles mindre bedrifter. Dessuten bør anbudsdokumenter også skrives på engelsk for å muliggjøre bruk av globale ressurser, og muligheten som ligger i lovverket må utnyttes bedre. Kunnskap om hva som er lov når det gjelder offentlige anskaffelser er ikke godt nok kjent blant ansatte i offentlig sektor. Dermed kan frykten for å gjøre feil bli unødvendig stor. Det kan også tas initiativ til omvendte konkurransearenaer og derigjennom fasilitere arenaer hvor leverandører kan vise frem mulige løsninger.
Les mer... http://foa.no/blog/files/9049044f2ae7cc4987059b8af60bac5e-517.html#.U20ZR1741NE