Norsk Breddefotballforening

Vil snu pengestrømmen i norsk fotball

Pressemelding   •   nov 28, 2011 10:22 CET

(Alta 28.11.2011) En ny undersøkelse viser at NFF har svekket rammebetingelsene for breddefotballen i Norge de siste årene. Kretsene og breddeklubbene får pålegg om å øke aktiviteten, samtidig som overføringene reduseres og avgiftene øker. Nå ønsker Norsk Breddefotballforening å snu pengestrømmen i norske fotball gjennom å få forbundstinget til å vedta å øke overføringene til kretsene fra NFF med 20 % i 2012.

-Undersøkelsen viser at dagens rammebetingelser ikke er levelige for breddefotballen i Norge. Vi har derfor fremmet forslag til forbundstinget om å øke overføringene fra NFF til kretsene med 20 % i 2012, sier Gunn Heidi Henriksen som er styremedlem og talsperson for Norsk Breddefotballforening. 

Norsk Breddefotballforening har nylig foretatt en undersøkelse av et representativt utvalg av kretsregnskapene (6 stk fra ulike områder i landet). Undersøkelsen viser at kretskontigenten, altså det klubbene betaler til kretsene, har økt med 8 % fra 2009. Hvis man ikke regner med Oslo, har den økt med 18 %. I tillegg har tilskuddene fra NFF til kretsene sunket med 9 % siden 2009. Som følge av kretsene pålegges flere oppgaver, har de administrative lønnsutgiftene til kretsene økt med 17 %.

Norsk Breddefotballforening har nylig fremmet flere konkrete forslag til forbundstinget til NFF, som avholdes i mars neste år.  Det første av disse resolusjonsforslagene går ut på å gi breddefotballen bedre rammevilkår videre ved at overføringene fra Norges Fotballforbund til kretsene økes med 20 % i 2012 i forhold til overføringene for 2011, samt at nedsettes et utvalg for å se på fordelingen av inntekter i fotballen. Videre har man fremmet forslag om at at det skal innføres reisestøtte til 3 divisjonsklubbene. Nå mobiliserer foreningen for å få flest mulig breddeklubber til å møte opp på forbundstinget for å vedta en ny politikk i Norges Fotballforbund.

-Flertallet av delegatene på forbundstinget er breddefotballsklubber. Om de møter opp, har vi stor tro på at vi kan snu pengestrømmen i norsk fotball og gjør levevilkårene bedre for breddefotballen, sier Gunn Heidi Henriksen.

Les forslagene og begrunnelsen for dem her: fotballforalle.no

For mer informasjon kontakt:

Gunn Heidi Henriksen

Tlf: 915 94 567

Email: gunnheidi@alta.kommune.no

 

Norsk Breddefotballforening(NBF) er foreningen for alle som spiller fotball. Norsk breddefotballforening inkluderer alle som spiller fotball organisert gjennom fotballkretsene. Norges Breddefotballforening (NBF)ble etablert i desember 2010 av representanter fra klubbene Sunndal IL, Kirkenes IF, Skjetten Fotball, IL Gimletroll og Bossekop UIL. Les mer om foreningen her: www.norskbreddefotball.no