Mattilsynet gammel

Vil vurdere risiko for dårlig dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr

Pressemelding   •   feb 21, 2011 08:46 CET

I de senere år har merking av viltlevende dyr til forsknings- og forvaltningsformål økt i Norge. Dette kan gi dyrevelferdsmessige utfordringer både under innfanging, merking og håndtering. Mattilsynet planlegger nå å utarbeide en egen forskrift om merking av visse viltlevende dyr. For i størst mulig grad å forankre det kommende regelverket i vitenskapelig kunnskap, vil Mattilsynet be Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utarbeide en vurdering.

Før bestillingen sendes VKM vil Mattilsynet ta imot innspill på vårt bestillingsbrev. Skriftlige innspill sendes til kathrine.ryeng@mattilsynet.no, og merkes med saksnummer 2010/29648 innen 7. mars.

Det foreløpige bestillingsbrevet er skrevet på engelsk og kan lastes ned under.

Kontaktperson i Mattilsynet
Kathrine Ryeng, seniorrådgiver, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse - hovedkontoret, tlf. 23 21 67 79.

Last ned: