Mattilsynet gammel

”Villsau frå Norskekysten” har blitt beskyttet

Pressemelding   •   nov 24, 2010 17:10 CET

Mattilsynet vedtok 4. november 2010 at ”Villsau frå Norskekysten” skulle beskyttes som geografisk betegnelse. Dette er den attende betegnelsen som beskyttes under merkeordningen ”Beskyttede betegnelser”. Rettmessige brukere av betegnelsen er produsentsammenslutningene Villsau frå Norskekysten PO og Villsaulaget vest.

Det finnes tre forskjellige godkjenningskategorier under merkeordningen ”Beskyttede betegnelser”. ”Villsau frå Norskekysten” tilhører kategorien ”geografisk betegnelse”. For å kunne bli beskyttet som ”geografisk betegnelse” kreves det blant annet enten at næringsmiddelets særegne kvalitet, omdømme eller andre egenskaper må kunne tilskrives den geografiske opprinnelsen og at næringsmidlet enten må være produsert, bearbeidet eller foredlet i det aktuelle området.

Gammalnorsk sau
”Villsau frå Norskekysten” er en betegnelse som kan brukes på kjøtt av sau av rasen Gammalnorsk sau som er alt opp i områder med kystlynghei langs Norskekysten. Sauen skal ha gått ute på beite hele året. Vegetasjonsdekket der det beites skal bestå av en viss sammensetning av lyng og gress. Betegnelsen kan brukes på ferske eller frosne hele skrotter eller deler av skrotter. Kjøttet skal ha dyp rødlig farge og god marmorering. Mattilsynet har lagt til grunn at kjøttet både har en særegen kvalitet og et omdømme som kan tilskrives den geografiske opprinnelsen.

"Vill" sau finnes ikke
Det er viktig å merke seg at sau er et husdyr og at det ikke finnes ”vill” sau i Norge. Den beskyttede betegnelsen ”Villsau frå Norskekysten” henviser bare til kjøtt fra sau som er produsert etter en bestemt driftsform der dyrene går ute på beite hele året. Alle kravene i regelverket om dyrevelferd og næringsmiddelproduksjon må for øvrig være oppfylt. Mattilsynet har lagt til grunn at en gjennomsnittlig godt opplyst forbruker ikke vil kunne bli villedet av betegnelsen.

Les mer om saken og merkeordningen ”Beskyttede betegnelser” på nettsidene til KSL Matmerk.

 

Kontaktperson i Matilsynet:
Seniorrådgiver Knut Nordviken
Tlf. 23 21 65 52