Vinmonopolet

Vinmonopolet åpner 11 nye butikker

Pressemelding   •   nov 22, 2010 08:49 CET

Styret i Vinmonopolet vedtok fredag 19. november å åpne 11 nye butikker.

Vinmonopolet ønsker å åpne disse 11 butikkene i 2011 forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune. Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner som ikke har Vinmonopol.

De 11 butikkene vil bli lokalisert i:

 • Oslo
 • Stor-Elvdal i Hedmark
 • Øyer i Oppland
 • Ål i Buskerud
 • Nore og Uvdal i Buskerud
 • Sande i Vestfold
 • Stavern i Larvik i Vestfold
 • Gjerstad i Aust-Agder
 • Gjesdal i Rogaland
 • Austevoll i Hordaland
 • Skånland i Troms

- Vi har en god miks av store og små butikker neste år. De fleste kommer i små distriktskommuner. Felles for alle nyetableringene er at de har et solid markedsgrunnlag, sier adm. dir. Kai G. Henriksen.

Etablering av butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

 • Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
 • Etablerte handelsmønstre i eller omkring kommunen
 • Nærhet til en eksisterende Vinmonopolbutikk
 • At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Flere av etableringene er lagt til ganske små kommuner med rundt 2.500 innbyggere, som Skånland i Troms, Stor-Elvdal i Hedmark, Nore og Uvdal i Buskerud og Gjerstad i Aust-Agder. Felles for disse er status som handlesentrum og nærhet til hovedfartsåre.

- Vi åpner også i andre distriktskommuner som Ål, Øyer og Austevoll. Felles for disse er betydelig hytteturisme og vekst i befolkning og handel, utdyper Henriksen.

Men også folkerike og bynære områder skal ivaretas. Steder som Sande i Vestfold, Gjesdal i Rogaland og Stavern i Larvik er gode eksempler på dette, alle med solid vekst i handel og innbyggertall, en utvikling som er ventet å fortsette i årene fremover.

- Vekst betyr at vi kan føle oss ganske sikre på fremtiden, særlig med tanke på den økonomiske situasjonen for disse butikkene, sier Henriksen.

Ved utgangen av 2011 vil Vinmonopolet ha 273 butikker. Med dette bor 87 prosent av befolkningen i kommuner med eget Vinmonopol mens 95 prosent av befolkningen bor nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol. De nye butikkene bedrer tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene ytterligere.

Vinmonopolet har en egen nettbutikk ( www.vinmonopolet.no ) og et kundesenter (tlf. 04560) for bestilling av varer. Disse kanalene skal først og fremst ivareta bestillinger fra områder uten tilfredsstillende butikkdekning. Landsdekkende utsending skjer via Posten.

Pressekontakter:
Pressesjef Jens Nordahl, tlf. 22 01 50 81, mob. 95 13 67 90.
Kommunikasjonsleder Halvor Bing Lorentzen, tlf. 22 01 50 15, mob. 41 61 92 01.

Relaterte lenker: Ingen informasjon Kontaktperson: Ingen informasjon Bedriftens nettside: