Logistikk- og transportindustriens landsforening

Vinterkrise for gods på jernbanen: Ber om krisemøte med Meltveit Kleppa

Pressemelding   •   jan 21, 2010 13:09 CET

Den kollektive, miljøvennlige godsbransjen har bedt om krisemøte med samferdselsstatsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Formålet er å finne gode løsninger som forhindrer lignende krisesituasjoner på jernbanen som i vinter. Blant annet miljøhensyn gjør at næringen gjerne vil benytte jernbanen i stedet for bil i godsfremføringen.
Den kollektive, miljøvennlige godsbransjen er samlastere og speditører, og de er organisert i Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL), som er en forening i NHO-systemet. LTL organiserer samlastere som Bring logistics, Schenker, Tollpost, DHL mfl. LTLs medlemmer har i årevis benyttet jernbanen så langt den har hatt kapasitet, til fremføring av gods.
Men vinterens store forsinkelser og manglende forutsigbarhet har vært til ulempe for så vel bedrifter – spesielt i distrikts-Norge, og forbrukerne. De får ikke varene sine i tide.
- Krisen i godstrafikken med bane har betydelige næringslivsmessige konsekvenser for ferskvarer, fisk etc. Elendig fremføringskvalitet sammen med manglende pålitelighet og punktlighet gjør at bransjen nå må overføre betydelige godsmengder fra bane til veg, heter det i brevet fra LTL til samferdselsstatsråd Meltveit Kleppa.
Næringslivet over hele landet er avhengig av at vi leverer varene til rett tid. Forsinkelser i jernbanetrafikken øker kostnadene ved transport og fører til høyere kostnader for næringslivet transporter. På visse strekninger er det snakk om forsinkelser på 10 – 12 timer. Vi er kjent med at de første bedriftene har måttet gå til permitteringer på grunn av situasjonen. Av hensyn til kundene må vi derfor finne andre løsninger, skriver LTL.
========
For kommentarer, kontakt:

LTLs styreleder, Erling Sæther, tlf.: 9010 8444
LTLs adm.dir, Tom Rune Nilsen, tlf.: 9164 4006