Samferdselsdepartementet

Visitors Payment: Dobbelt så mange har benyttet løsningen i 2011

Pressemelding   •   jun 01, 2011 16:46 CEST

Hittil i år har turistløsningen for betaling av bompenger – Visitors Payment – hatt dobbelt så mange kunder som i samme periode i fjor. – Statens vegvesen jobber kontinuerlig for å videreutvikle ordningen og gjøre den mer kjent, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Visitors Payment er en ordning der utenlandske bilister i Norge enkelt kan registrere seg og betale bompenger online. Dette kan skje enten i forkant eller i etterkant av passeringer i norske bomringer (inntil 14 dager etter første passering).

Ordningen ble evaluert etter turistsesongen 2010, og der kom det fram at Visitors Payment er den beste måten å betale bompenger på for turister i Norge.

For 2011 er det trykt opp brosjyrer på åtte språk som er sendt ut til en rekke distribusjonssteder og som er annonsert i flere land. Statens vegvesen jobber også for å spre informasjon om ordningen via kanaler innenfor norsk turistnæring.

Arbeidet har gitt resultater: Stadig flere turister bruker Visitors Payment. Så langt i 2011 er antall turister som bruker løsningen doblet, sammenlignet med samme periode i fjor.

- NHO har etterlyst markedsføring av ordningen. Et slikt arbeid pågår for fullt, sier samferdselsministeren.