Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vitel AS’ kunder på leveringsplikt fra midnatt

Pressemelding   •   feb 23, 2010 16:26 CET

Fra midtnatt er strømleverandøren Vitel AS utestengt fra markedene til Nord Pool Spot og Statnett, og kan dermed ikke levere kraft til sine kunder.Alle kunder beholder strømmen ved at de overføres til leveringsplikt hos sitt lokale nettselskap fra samme tidspunkt. NVE anbefaler kundene å skaffe seg ny kraftleverandør så snart som mulig.
Den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot AS stengte Vitel AS ute fra spotmarkedet for kraft med virkning fra 23.februar 2010 som en følge av at selskapet ikke har greid å stille nødvendig økonomisk sikkerhet for kjøp av kraft. Statnett har besluttet å utestenge Vitel AS fra regulermarkedet for kraft med virkning fra 24.februar 2010 kl. 00:00. I følge Statnett kan Vitel AS ikke dokumentere at de kan skaffe strøm til sine om lag 23000 kunder.
Nettselskapene plikter å levere strøm til Vitel AS’ inntil kundene har valgt ny kraftleverandør. Prisen reguleres av NVE de første seks ukene, og er satt til spotprisen på Nord Pool i de aktuelle områdene med maksimalt 5 øre/kWh i påslag, eksklusive mva.

For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Sverre Sivertsen, tlf 22 95 93 95 / 911 14 898
Fung. avdelingsdirektør Jon Sagen tlf 22 95 92 48 / 932 67 108
Lenker
http://www.nve.no