Mattilsynet gammel

Vurdering av analyseresultater på fôrområdet

Pressemelding   •   feb 21, 2010 22:37 CET

Mattilsynet har utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal vurdere analyseresultater på fôrområdet. Det er viktig at fôrbransjen er kjent med disse retningslinjene.

Retningslinjene gjelder for uønskede stoffer oppført i fôrvareforskriftens vedlegg 1 A og "Anbefalte grenseverdier for innhold av muggsopp og mykotoksiner i fôrvarer".

Retningslinjer for vurdering av analyseresultater på fôrområdet og anbefalte grenseverdier for innhold av mugsopp og mykotoksiner i fôrvarer ligger vedlagt nederst på siden.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Mette Kristin Lorentzen, seniorrådgiver i seksjon fisk og sjømat, hovedkontoret.
Telefon 55 21 57 27

Hans B. Glende, seniorrådgiver i seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret.
Telefon 64 94 43 80

Last ned: