Sparebanken Vest

VVL - flagging

Pressemelding   •   des 23, 2009 09:41 CET

Sparebanken Vest har i dag solgt 7.751 aksjer til
2.350,- pr aksje kr i Voss Veksel- og Landmandsbank
ASA (VVL). Sparebanken Vest eier 9.499 aksjer
tilsvarende 9,99% etter salget.

Sparebanken Vest ervervet til sammen 18,2% av aksjene
i Voss Veksel- og Landsmandsbank etter å ha fått
forhåndstillatelse fra Kredittilsynet til å eie opp
til 20% av aksjene. VVL har vedtektsfestede
eierbegrensninger i selskapet på 10%, uten at dette
er gjort kjent gjennom årsmelding eller annen
tilgjengelig investorinformasjon. Sparebanken Vest
har besluttet å følge anmodningen fra styret i VVL om
å avhende deler av aksjeposten på grunn av
vedtektsfestede eierbegrensinger i selskapet.

Sparebanken Vest har gjennom mange år hatt et godt
samarbeid med VVL på flere områder, og ønsker å bygge
videre på dette. Sparebanken Vest har vært aksjonær i
VVL siden 2006. Styret og ledelsen i VVL har over
lang tid skapt god avkastning for aksjonærene gjennom
kursutvikling og utbytte. Sparebanken Vest forventer
at dette vil være tilfellet også fremover, og ønsker
fortsatt å være en betydelig aksjonær i selskapet.

Bergen 22. desember 2009

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, Administrerende Direktør,
mob. +47 911 01 500
Benedicte Schilbred Fasmer, Direktør divisjon
Kapitalmarked, mob. +47 950 60 034

Source: Millistream